Votering begärd och ska verkställas

25 mars 2019 05:00

Socialdemokraternas 40:e kongress har precis avslutats och ombud från hela Sverige är i skrivandets stund på väg hem till sina kommuner och regioner.

Att vara på kongress är att befinna sig i själva essensen av vår demokrati. Det förhandlas, yrkas, debatteras och diskuteras för att hitta bäst skrivningar och få genomslag för sina förslag. Ibland kommer vi inte överens på förhand och det är då de bevingade orden, votering begärd och ska verkställas, uttalas från presidiet. Då sker rösträkning där varje ombud avger sin röst.

Från Gotland var vi tre ombud. Det innebär att vi är Sveriges minsta delegation. Det ställer krav på ett aktivt fotarbete för att vi ska få gehör för våra förslag.

Frågor som vi förde fram var de så för Gotland avgörande frågorna om en ökad utjämning mellan landets olika delar för att vi var vi än bor ska ges likvärdig vård, skola och omsorg. Det är orimligt att man, som i våra nordligaste kommuner, betalar högst kommunalskatt men får en sämre service. Eller att vi som ö-region inte kompenseras för just det skälet att vi är en ö med de alldeles unika och särskilda förutsättningar som det innebär.

Den andra frågan som vi lyfte särskilt var behovet av ökade investeringar i infrastruktur och då specifikt i elnätet. Samhället elektrifieras i en snabb takt. Antalet sålda elfordon ökar och vi vet att vi måste bygga ut produktionen av förnyelsebar el. Cementa som är Gotlands enskilt största förbrukare av energi behöver elektrifiera sin produktion för att nå målet om en klimatneutral produktion. Då måste det till en ökad överföringskapacitet på elnätet. Men det är en fråga vi delar med många andra och där socialdemokraterna är ett tydligt alternativ för att ha en offensiv och ambitiös satsning på infrastruktur.

Kongressen var en så kallad liten kongress där vi behandlade endast två områden. Ett organisatoriskt program och ett utbildningsprogram. Totalt behandlades på dessa två program drygt 350 yrkanden. I dessa fanns en stor bredd men den röda tråden i alla är viljan att öka jämlikheten i Sverige. Oavsett om det rör frågan om klass, geografi, kön eller annat. Det starka samhällets revansch är en förutsättning för att utjämna orättvisa skillnader.

När man lämnar en kongress är man trött, det är långa dagar som kräver full koncentration. Men ännu mer är man fylld av hopp, inspiration och stolthet. Vi har mycket arbete framför oss. Vi ska klara klimatkrisen, bygga bort köerna i vården, skapa världens bästa skola och utjämna livschanserna för alla. Det är stort att få vara en del av den framtiden. Votering begärd och ska verkställas.

Kongresskrönika

Så jobbar vi med nyheter
Socialdemokraterna Gotlands ombud på kongressen 22-24/3 Filip Reinhag Meit Fohlin David Lindvall

Ämnen du kan följa