Giftig mark: Luften testas vid förskola

Länsstyrelsen är nu klar med riskklassningen av föroreningarna i marken vid Backgatan och förskolan Forellen, och området klassas i den högsta riskklassen. Nu ska luftmätningar göras på förskolan, skriver GT.

6 november 2014 15:05

För ett par månader sedan upptäcktes att det finns höga halter av tungmetaller som bedöms som mycket farliga i villaträdgårdar på Backgatan och i marken vid förskolan Forellen. Det handlar främst om bly, zink, nickel, kobolt, arsenik, koppar och krom. Även PAH:er, polycykliska kolväten, finns i marken i så höga halter att det inte kan uteslutas att de återfinns i luften inomhus.

– Luftmätningar ska göras. Troligen under 7-9 helger eftersom ventilationen ska vara avstängd och ingen verksamhet igång när det görs, säger Stig Nilsson, förskolechef, till GT.

Länsstyrelsen vill även göra fler undersökningar då de förorenade området kan vara större än vad man vet i dagsläget. Risken för att föroreningarna ska sprida sig är dessutom stor. Länsstyrelsen har därför ansököt om 600 000 kronor från Naturvårdsverket till fortsatta udnersökningar.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa