Äldre får hjälp med att putsa sina fönster

Nu får alla äldre som anlitar hemtjänsten hjälp med fönsterputs igen. En gång om året gäller och kostar inget extra.

15 juni 2018 05:30

För några år sedan togs möjligheten att få fönster putsade bort, för de personer som har hjälp av hemtjänst för att städa bostaden. I städningen ingår att damma, dammsuga, sopa, våttorka golv, göra rent kök och badrum, byta sängkläder, bära ut sopor och allmän uppsnyggning.

De personer som inte klarade av att putsa sina fönster själva, kunde i stället anlita ett privat företag och få reducerad kostnad genom Rut-avdrag. Det är ett skatteavdrag på 50 procent av kostnaden för hushållsnära tjänster. Rut står för rengöring, underhåll och tvätt.

Tre brukare på Gotland har ansökt om att få hjälp med fönsterputs och har fått avslag av socialtjänsten. De har överklagat beslutet till förvaltningsrätten som gav dem rätt.

Förvaltningsrätten anser att brukare som är i behov av hjälp med fönsterputs ska beviljas detta för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Beslutet stödjer sig på en tidigare dom tagen av Högsta förvaltningsdomstolen.

På Gotland har 840 personer beviljats städhjälp av socialförvaltningen. Det kostar cirka 295 000 kronor extra och belastar socialnämndens budget.

– Vi betalar ut ersättning för utförd hemtjänst både till regionens och den privata hemtjänsten. Den ersättningen kommer att innehålla fönsterputs, så det innebär en fördyring, säger Håkan Ericsson (S) ordförande i socialnämnden.

Taxan för hemtjänst höjs inte på grund av fönsterputsningen. Den kommer att ingå i städningen. De nya reglerna gäller från och med att socialnämndens protokoll justerats, om någon vecka.

– Nu finns det risk att det blir rusning för att beställa fönsterputs, säger Håkan Ericsson.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa