Amerikansk arméchef: "Gotland är strategiskt viktigt"

David G. Perkins är chef för all utveckling inom den amerikanska armén. På tisdagen besökte han Gotland för att se hur militären jobbar här.

18 april 2017 19:30

59-årige David G. Perkins är chef för "United States Army Training and Doctrine Command" inom den amerikanska armén. På tisdagen besökte han Tofta skjutfält och träffade bland annat arméchefen Karl Engelbrektson och Mattias Ardin som är ansvarig för den stridsgrupp som placeras på Gotland. David G. Perkins har bland annat deltagit i Irakkriget och omnämns i flera böcker om militära insatser.

– Han har ungefär 120 000 människor under sitt befäl. David G. Perkins är en sådan som man får läsa om på militärskolor, säger Karl Engelbrektson.

Vad betyder det att han är här?

– Det är ett väldigt viktigt besök. Han är här i 2,5 dag och vill bilda sig en uppfattning om vad Gotland har för betydelse. Nu får vi lära känna varandra bättre, USA är en viktig och strategisk partner i vårt bilaterala samarbete, säger Karl Engelbrektson.

Han menar samtidigt att man inte ska se försvarets satsning på Gotland som ett tecken på att en konflikt är på väg att bryta ut.

– Det pågår för många aktiviteter ute i världen som är lite oförutsägbara. Det sprider en oro, men det finns inget specifikt hot. Men det gäller för oss att vara före andra i tanken och viktigt att nu vara på plats, säger Karl Engelbrektson.

David G. Perkins säger att Gotland har en otroligt viktig betydelse för Östersjöområdet och situationen där.

– Gotland är ett osänkbart skepp och har en strategiskt viktig punkt i den här regionen. Det är inte bara viktigt för Sverige med ett bra försvar här. Vi har en gemensam vision om fred här, säger David G. Perkins.

Vad har du att säga om din dag?

– Vi startade i Stockholm och sedan reste vi till Gotland. Jag har fått se mer av hur viktigt ön är ur en strategisk synvinkel och fått höra vad den svenska armén ska göra här. Det är en stor möjlighet att bli ännu bättre vänner med Sverige, säger han.

Så jobbar vi med nyheter