Anställd på Folktandvården får inte tillbaka jobbet

Den anställde vid Folktandvården, som avskedats för att ha åldersbestämt asylsökande på eget bevåg, får inte tillbaka jobbet efter dom i Gotlands tingsrätt.

11 augusti 2017 14:58

Mannen har enligt Gotlands tingsrätt, utan Region Gotlands vetskap, gjort åldersbedömningar på sju asylsökande på eget bevåg och meddelat Migrationsverket resultatet. Region Gotland avskedade mannen hösten 2016 för tjänstefel och brott mot patientsekretessen.

LÄS MER: Åldersbedömde asylsökande - får nu sparken

Mannen har yrkat att Gotlands tingsrätt ska ogiltigförklara avskedandet och betala 100 000 kronor i allmänt skadestånd. I andra hand har mannen yrkat på ett lägre skadestånd samt retroaktiv lön och semesterersättning för de fem månader av uppsägningstid som mannen gått miste om.

Tingsrätten anser att mannen brutit mot sekretessen, trots att han känt till regionens bestämmelser, vilket i sig är tillräckliga skäl för uppsägning.

Tingsrätten dömer därför delvis till mannens fördel, delvis till Region Gotlands fördel. Mannen har tydligt brutit mot tystnadsplikten och sekretessen, vilket är skäl för uppsägning men inte för avsked. Region Gotland ska därför betala 35 000 kronor i allmänt skadestånd samt närmare 150 000 kronor i utebliven lön och semesterersättning. Vardera parten ska stå för sina egna rättegångskostnader.

 

*Texten är korrigerad 2017-08-14

Så jobbar vi med nyheter
Mona Staflin