Arbetsförmedlingen: Hög lön räcker inte

Framtidens arbetskraft värderar inte bara bra lön utan även sådant som flexibilitet och hållbarhet. Det ställer större krav på arbetsgivarna när det börjar bli brist på rätt kompetens.

20 december 2016 09:02

När Arbetsförmedlingen på Gotland nyligen presenterade sin prognos för 2017 ­visade den att läget för öns arbetsmarknad är otroligt bra. Den kommer upp på nivåer för sysselsättningen där man inte varit på länge.

Det innebär att det är svårt att få tag på vissa yrkeskategorier – ett problem som inte funnits på länge. Arbets­kraften kan därmed också ställa ökade krav. Flexibilitet blir något av ett nyckelord.

Arbetsförmedlingen genomför kundundersökningar och ställer samman dessa med studier som görs kontinuerligt av etablerade institut. Utsagorna baseras på en sammansättning av vad man får in för typ av svar kring värderingar kring arbete. Och nu visar dessa att det inte bara är en god lön som är viktig.

– Flexibla tider, arbets­platser som innebär att man får jobba på andra platser än på ett visst kontor. Arbetsuppgifter som både känns meningsfulla och bidrar till samhällets och människors förutsättningar att klara ut resruser och hälsa, alla möjliga aspekter på hållbarhet, räknar Arbetsförmedlingens chef Tina Ersson upp som sådant framtidens arbetskraft rankar som viktigt på en arbetsplats.

– Den yngre generationen värderar arbete på ett annat sätt än vi medelålders som har en pliktkänsla. Det handlar om vad som i dag och framåt behöver utvecklas för att möta förväntningar och krav för att få personal.

Den förändrade synen på arbetet drivs också på av den tekniska utvecklingen. Många arbetsuppgifter blir i dag mer och mer digitaliserade, tjänster som kunder och brukare kan utföra själva. Då blir det ett annat upplägg på arbetet och när det utförs. Men denna pågående utveckling är naturligtvis inte självklar för alla parter.

– De regelverk som inramar arbetslivet är många gånger utformade i en tid som säg annorlunda ut och som inte är i alla delar uppdaterade. Vi hör inte sällan att vissa arbetsgivare kan tycka att ungdomar i dag borde vara på ett annat sätt med en hög arbetsmoral.

Men man måste kanske mötas i hur arbetet ska läggas upp för att attrahera, ­menar Tina Ersson.

– Man kan inte göra som man alltid har gjort för det verkar inte funka och då får man se hur man kan göra på ett annat sätt. Man måste tänka otraditionellt eller kreativt för att lösa ut den kompetensbrist som upplevs på många håll.

Här finns jobben – i framtiden

Bristyrken

Barnmorskor

Byggnads- och ventilations­plåtslagare

Grundutbildade sjuk­sköterskor

Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning

Kockar och kallskänkor

Läkare

Mjukvaru- och system­utvecklare

Specialistsjuksköterskor inom akut hälso- och sjukvård

Undersköterskor, hemtjänst och äldreboende

Undersköterskor, vård­avdelning och mottagning

Överskottsyrken

Butikssäljare fackhandel

Ekonomiassistenter

Elevassistenter

Kassapersonal

Kontorsreceptionister

Lager- och terminal­personal

Löne- och personal­administratörer

Massörer och massage­terapeuter

Truckförare

Vaktmästare(Några exempel av de totalt 200 yrken som Arbetsförmedlingen bedömer).

Så jobbar vi med nyheter
Lars Schill