Tanken med projektet, som går under namnet Rörelsesatsning i skolan, är att idrotten ska stötta skolan genom att bidra med kunskaper och idéer för att barn ska välja att röra sig mer. På Gråboskolan implenteras satsningen genom att aktiviteter kommer att anordnas under skoldagen när eleverna inte har lektion.

– Vi försöker få igång många aktiviteter innan skolan men även på rasterna, säger rektorn Jörgen Norström.

Han säger att aktiviteterna kommer att innefatta alla möjliga lekar, från olika samarbets- och koordinationsövningar till skolgårdsklassiker som kull och hopprep.

Artikelbild

| Nicklas, 8, Vanessa, 8, Olivia, 8, Annabel, 8, Simaf, 9, och Lina, 8,hoppas att aktiviteterna blir roliga.

– Vi har funderat länge på det här, men när forskningen visade hur bra motion är för inlärningen sa vi att vi måste hänga på.

– Dessutom blir det mindre konflikter på rasterna när man rör sig och har kul med kompisarna i stället för att tjafsa. Då tror jag också att det blir lugnare och bättre lektioner.

Satsningen i Gråboskolan sker i samverkan med Gotlands idrottsförbund, som ansvarar för att projektet når ut till skolor på Gotland.