BESKED: Visby flygplats förblir bemannad

Efter att Försvarsmakten uttryckt att ett obemannat flygtorn på Visby flygplats är en säkerhetsrisk, har nu Luftfartsverket ändrat inställning.

2 juni 2017 16:10

Genom ett avtal mellan Försvarsmakten och Luftfartsverket (LFV) måste LFV ta in synpunkter från försvaret vid större förändringar i flygtrafiken.

Efter samtal har LFV, som inkluderat Visby flygplats i planerna för fjärrstyrd flygledning, nu ändrat hållning.

– Beslutet fattades nyligen. Försvarsmakten vill undanta Visby, och därför väljer LVF nu att exkludera Visby flygplats från fjärrstyrd trafikledning, säger Per Fröberg, presschef vid LFV.

LÄS MER: Myndigheter i strid om flygledning

Så jobbar vi med nyheter
Lina Breisch