Varje år hamnar i snitt 15 fordon på regionens uppställningsplats efter att ha fraktats bort från regionens parkeringar eller offentliga platser. Oftast är det personliga tragedier och många obetalda parkeringsböter som ligger bakom.

Om en bil stått parkerad i mer än sju dagar på kommunal mark, varit felparkerad vid minst tre tillfällen och det finns fordonsskulder om minst 5 000 kronor äger regionen rätt att omhänderta bilen.

I dagsläget står tio övergivna fordon på en inhägnad plats någonstans i Visby. De flesta är i dåligt skick och i en av bilarna syns spår av att någon använt baksätet som sovplats. I en annan ligger en öppnad påse chips och en burk proteinpulver.

– Det finns oftast en tragisk historia bakom, och när fordonen kommer in till regionen är det viktigt att ingen har varit och pillat på någonting, eftersom ägaren har rätt att få tillbaka bilen exakt i det skick den var när vi hämtade den, säger Isak Malm, enhetschef vid teknikförvaltningens parkenhet.

Efter att bilen bärgats har ägaren möjlighet att lösa ut sin egendom, men om anspråk inte har gjorts inom tre månader skrivs ägarskapet över på Region Gotland.

– Vi har avtal med bilauktionsfirman Kvarndammen som avyttrar fordonen åt oss. Vi försöker hålla platsen hemlig, men det har hänt att personer snokat runt och ibland till och med försökt lägga bud på bilarna, och därför skulle vi aldrig kunna sälja dem själva. Det måste gå hundra procent rätt till, säger Isak Malm.

Många av fordonen är i så dåligt skick att de till slut hamnar på skroten, men det händer att ägaren hör av sig och vill lösa ut sin bil. Det kräver dock att alla parkeringsböter är betalda, och att ägaren betalar för de kostnader som uppkommit när regionen tvingats bärga bilen. Åsa Seger är enhetschef på Region Gotland:

– Avgiften är 1 500 kronor plus 2 000 kronor i bärgningskostnader, säger hon.

Under 2017 uppgick gotlänningarnas parkeringsskulder till 1 144 676 miljoner kronor fördelat på 867 ärenden hos Kronofogdemyndigheten. År 2010 var motsvarande belopp 1 752 380 kronor fördelat på 1 347 ärenden.

Regionen handhar bara sådana fordon som står uppställda på regionens mark eller parkeringar, och det är parkeringsvakterna som har bäst koll på vilka bilar som blivit ståendes länge med obetalda parkeringsböter. Andra regler gäller vid bostadsområden och det sköter föreningarna oftast själva med hjälp av privata vaktbolag, enligt Isak Malm.