Bevattningsförbud trots ovanligt blöt vinter

Det har regnat mer än vanligt de senaste månaderna. Tingstäde träsk är fullt. Trots det införs bevattningsförbud i övermorgon.

30 mars 2020 08:52

Beslutet om förbudet i Visby med grannsocknar togs redan i februari. I ett PM slår teknikförvaltningen fast att det behövs förbud sex månader per år även 2021 och 2022 för att klara Visbys vattenförsörjning.

– Det finns inga marginaler för Visby, säger VA-chefen Susanne Bjergegaard Pettersson.

Ett exempel på det är att regionen i januari pausade försäljningen av Snäcks camping med hänvisning till vattenbrist. När affären nu slutförs är det med en klausul att begränsa förbrukningen fram till 2023.

 

I dagsläget ser allt bra ut. Tingstäde träsk är fullt, och det senaste halvåret har det regnat betydligt mer än vanligt. Vänge har fått över 270 millimeter sedan november. Nivån i de små vattenmagasinen på ön är över den normala.

– Vi är mer beroende av de stora vattenmagasinen, och de är fortfarande under normal nivå, säger Susanne Bjergegaard Pettersson och fortsätter:

– Just nu är läget samma som 2018. Då trodde vi att vi skulle klara oss utan förbud. Sedan regnade det inte på tre månader under sommaren, och vi fick en mycket besvärlig situation.

 

Tidigare var vattenförsörjningen på södra Gotland högprioriterad, men sedan vattenverket i Kvarnåkershamn togs i bruk förra året har fokus flyttats till Visby. Här byggs nya kvarter, samtidigt som regionen konstaterat att man överutnyttjat Visbys vattentäkter under många år.

– Vi har beställt en konsultrapport om Visbys vattenförsörjning som precis är klar, säger Susanne Bjergegaard Pettersson.

Konsulterna har utrett flera olika alternativ: att hitta en ny stor grundvattentäkt, rena spillvatten till dricksvatten, använda Bästeträsk eller kalkbrotten på norra ön, eller satsa på avsaltning.

– Planen är att tekniska nämnden ska ta ett inriktningsbeslut i maj, men sedan tar det tid med projektering och upphandling innan en lösning är på plats, säger Susanne Bjergegaard Pettersson.

Det lär dröja innan Visby har den marginal på 25 procent som hon önskar. Då skulle Visby klara att en täkt slås ut av någon anledning.

 

Förbudet som införs på onsdag gäller de med kommunalt vatten i Visby, Väskinde, Västerhejde, Tofta, Eskelhem, Sanda och Västergarn. Att vattna med spridare och slang, tvätta bilen med slang eller fylla poolen med dricksvatten är inte tillåtet.

– Vi ska ha en kampanj om att spara vatten även i år. Det är allas ansvar att vi har en fungerande vattenförsörjning, säger Susanne Bjergegaard Pettersson.

Så jobbar vi med nyheter
Per Leino