BILDER: Nu får soldaterna ta över på riktigt

Fortifikationsverket har nu officiellt lämnat över de temporära lokalerna till den gotländska stridsgruppen att börja använda. "Känslan är inte att det är provisoriskt".

17 november 2017 14:35

Vid en ceremoni på fredagen lämnade Fortifikationsverket officiellt över de tillfälliga lokalerna på Tofta skjutfält till Försvarsmakten. Att lokalerna är tillfälliga beror, som vi tidigare berättat, på den överklagandeprocess kring bygget av den nya garnisonen som pågår. Arméchefen Karl Engelbrektson var på besök på fredagen och hade också kommit till Gotland för att förklara den 18:e stridsgruppen fullt operativ.

– Jag fick själv som befälhavare för Gotlands militärdistrikt lägga ner distriktet vid en avslutningsceremoni 2005. I dag har vi en invigningsceremoni, och jag har längtat efter den här dagen, sade han i sitt tal.

Mellan två stridsfordon 90 i ett fordonsförråd på skjutfältet hade ett blågult band spänts upp för att klippas. Öns samtliga drygt 110 soldater hade samlats för att beskåda ögonblicket.

Det som nu står klart på Tofta skjutfält är, förutom befintliga förråd och garage, temporära kontorslokaler, träningslokaler och utrymmen för att äta lunch, duscha och tvätta kläder. De gamla barackerna som tidigare användes av Wisbygymnasiet har blåsts ur och inretts med enkla rågipsväggar.

Lösningarna är på många håll temporära. Ett dieseldrivet elverk sköter elförsörjningen och eftersom eget avlopp saknas samlas avloppsvattnet upp i tankar och färskvattnet körs dit. Det vattnet anses inte drickbart, utan just nu får soldaterna dricka vatten från det lager av flaskvatten som också köpts in. Inga logement finns på skjutfältet, utan alla soldater har sina egna hem på annat håll.

Skogen där den nya garnisonen är tänkt att ligga har fällts. Kalhygget ett par hundra meter från Toftavägen väntar nu bara på att kunna bebyggas.

Den överklagandeprocess som pågår kan ses som en blöt filt över hela försvarssatsningen, men stridsgruppens chef Stefan Pettersson är ändå positiv.

– Känslan när man är här nu är inte att det är provisoriskt. Vi har byggt det här med hänsyn till att toaletter och allt sådant ska fungera, det är ingen skillnad mot en permanent byggnad. Skillnaden när vi får de nya lokalerna blir att allt kommer hänga ihop bättre där än det gör nu.

Så jobbar vi med nyheter
Dennis Pettersson