Biodlare uppmanar till att köpa närproducerat

Hälften av den honung vi köper i Sverige är importerad. För att skydda bina från utrotning, och den biologiska mångfalden, uppmanar biodlare till att handla lokalproducerat.

7 juli 2017 11:00

Flera biarter är utrotningshotade, de främsta orsakerna är den minskade mångfalden i naturen och en ökad användning av bekämpningsmedel. Organisationen Svenska bin, som är en gemensam plattform för svenska biodlare, arbetar för att få ut budskapet om hur viktig svensk honung och binas pollination är. På torsdagen fanns organisationen på plats på Coop forum i Visby, där de lokala biodlarna Anita Thomsson och Gösta Cedergren slungade honung inför publik.

– Utan svensk honung är vi förlorade. Bina är avgörande för vår livsmedelsförsörjning, och även om det inte är värst i Sverige så är många vilda bin utrotningshotade, berättar Anna Lind Lewin, kommunikatör på Svenska bin.

Men även de som inte har en egen biodling kan bidra.

– Det är viktigt att försöka spara vissa av de växter som bina pollinerar, till exempel maskros och sälgträd. Man behöver inte spara allt, men kanske en rad maskrosor i trädgården. Sedan kan man tänka på att inte använda gifter i trädgården i onödan, säger Anna Lind Lewin.

Varför är det viktigt att handla svensk eller gotländsk honung?

– Dels för att det skapar arbetstillfällen på din ort, dels för att gynna pollineringen där du bor.

Anna Lind Lewin berättar att intresset för biodling har ökat kraftigt de senaste åren.

– Det ger inte så bra betalt men jag tror att de flesta gör det eftersom de känner att de gör miljön och samhället en viktig tjänst, säger hon.

Men fortfarande behövs fler odlare.

– Om vi ska minska importen behöver det bli fler bisamhällen i Sverige, säger Anna Lind Lewin.

Så jobbar vi med nyheter
Cecilia Thomsson