Boende intill skjutfältet överklagar tillståndet

Region Gotland kommer att överklaga Försvarsmaktens miljötillstånd för Tofta skjutfält. Det har boende söder om skjutfältet redan gjort.

22 januari 2019 06:15

Boende i Gnisvärd söder om Tofta skjutfält överklagar Försvarsmaktens miljötillstånd.

– Jag har bott här sedan 2004. När huset var nytt sprängde militären på skjutfältet så att det blev sprickor i innerväggarna. Det vill jag inte uppleva igen, säger Classe Persson.

Efter att regementet lades ner har det varit tyst i södra delen, och de boende har även kunnat vandra på skjutfältet. Classe Persson och grannen Björn Brisund förstår att Försvarsmakten behöver öva, men tycker det är bra att miljöprövningsdelegationen begränsat antalet skjutdagar på de delar av skjutfältet som ligger närmast bebyggelse. De vill gå ännu längre.

– Militären borde bara få tillstånd för finkalibriga vapen i de områdena, tycker Björn Brisund.

Classe Persson och Björn Brisund anser att tillsynen av hur tillståndet efterlevs inte enbart bör göras av Försvarsinspektören för hälsa och miljö, utan att även Region Gotlands miljö- och hälsoskyddskontor och länsstyrelsen deltar. De vill även att Försvarsmakten åläggs att hålla skjutfältsråd minst två gånger om året.

Vid regionstyrelsens arbetsutskotts senaste sammanträde fanns skjutfältet inte med på dagordningen. Men frågan togs ändå upp, eftersom det var sista mötet innan tiden att överklaga löper ut. Arbetsutskottet beslutade att överklaga, och delegerade handläggningen till presidiet, som består av Eva Nypelius (C), Jesper Skalberg Karlsson (M) och Meit Fohlin (S).

– Vi kommer att överklaga vissa delar av tillståndet, men hur det formuleras är inte klart. Vi har inte fått förlängd tid, så presidiet kommer att slipa på detaljerna in i det sista, säger Eva Nypelius.

Det som främst oroar Eva Nypelius är hur den utökade militära verksamheten påverkar planerna på utökad bebyggelse.

– Det gäller även kring de fasta skjutplatser som Försvarsmakten fått tillstånd för utanför skjutfältet, tillägger hon.

Även Gotlands ornitologiska förening kommer att överklaga miljötillståndet.

– Vi överklagar den del som ger militären tillstånd att ta ner ett örnbo på skjutfältet, säger ordföranden Måns Hjernquist.

Försvarsmakten har redan byggt två nya örnbon på platser som inte ska störa övningsverksamheten, och får såga ner den befintliga boplatsen.

Ansökan var mer omfattande än vad Försvarsmakten fått tillstånd för. GA har utan framgång sökt Försvarsmakten för att höra om även militären kommer att överklaga.

Miljötillståndet

Antalet skott:

1 750 000 skarpa skott med finkalibriga vapen i fält.

700 000 skott på skjutbanan.

30 000 skott med grovkalibriga vapen.

800 000 skott med lös ammunition.

Antalet skjutdagar:

125 dygn i norra och södra delen.

200 dygn i mellersta delen.

Indirekt eld:

Försvarsmakten får skjuta från sex platser utanför skjutfältet: Säggeby i Källunge, Bäcks och Glammunds i Akebäck, Bjärs i Vall, samt från två platser vid Allvide i Hogrän.

Så jobbar vi med nyheter
Per Leino