Sedan några år tillbaka har LRF Gotland en omsorgsgrupp, som har i uppdrag att stötta lantbrukarna på ön vid psykisk ohälsa och andra typer av problem.

Omsorgsgruppen var bland annat med på det krismöte som hölls med anledning av torkan och foderbristen den medför, där omkring 120 lantbrukare deltog.

Ninni Kolmodin är ­sam­ordnare för om­sorgs­gruppen, och är själv mjölkbonde.

Artikelbild

| Ninni Kolmodin från Lau är samordnare för omsorgsgruppen och mjölkbonde.

– Vi är medmänniskor och kontaktpersoner, och vi försöker få människor att prata så att man ser att man inte är ensam. Det är viktigt att inte stoppa huvudet i sanden, det är det värsta man kan göra, säger hon.

Omsorgsgruppen finns till som samtalsstöd, och förmedlar också kontakt med rådgivare. I första hand försöker de få bönderna att själva agera för att förbättra sin situation, och som en sista utväg kan de ibland också hjälpa bönder rent praktiskt. Ninni Kolmodin ser en ”väldigt stor” risk för att man som bonde mår dåligt i samband med att skörden blir förstörd och djuren behöver stödutfodras.

– Det handlar om att inte kunna ge djuren mat. Man kan jämföra med att inte kunna sätta mat på bordet åt sin familj, säger Ninni Kolmodin.

För de bönder som enbart ägnar sig åt odling kan torkan innebära att skörden bara blir en tredjedel av den förväntade, vilket kan leda till att man kan få svårt att ha råd med sådden till nästa år.

De senaste dagarna har flera åtgärder tagits med anledning av bristen på regn. På riksplanet har Sverige sökt krisstöd från EU för att kunna stötta de drabbade lantbrukarna. Länsstyrelsen på Gotland har upplåtit totalt 420 hektar betesmark i skyddade områden. Så sent som igår blev det klart att höleveranser kommer att kunna göras från fastlandet, efter att Destination Gotland fått undantag från de vanliga bestämmelserna om frakt av hö. Enligt dem måste hö överstiga en viss fukthalt för att få fraktas eftersom det annars föreligger brandrisk, men med anledning av krisen har Destination Gotland fått tillstånd av Transportstyrelsen att frakta hö utan något krav på fukthalten.

Ninni Kolmodin hoppas för egen del att hon ska klara av att utfodra sina mjölkkor med egenodlad majs.

– Annars får vi en riktig tragedi.

Hon försöker att tänka positivt.

– För varje dag av torka kommer vi ett steg närmare regnet.