Brunnar kring flygplatsen kan vara förorenade

Swedavia har låtit undersöka dricksvattenbrunnar nära flygplatsen efter att mätningar på flygplatsområdet visat på förhöjda nivåer av förbjudna PFAS-ämnen.

25 oktober 2016 14:04

Enligt uppgifter till Helagotland.se har privata dricksvattenbrunnar i Visby flygplats närområde förorenats av så kallade PFAS-ämnen. Höga halter av PFAS har uppmätts i närheten av flera andra flygplatser i landet, exempelvis i Ronneby där nivåerna är högre hos barn än hos vuxna.

LÄS ÄVEN: Högre PFAS-värden hos Kallingebarn

– Vi tar problemen på största allvar, säger Gunnar Jonasson, flygplatschef i Visby, som dock inte vill säga något om resultatet än.

Swedavia måste enligt sitt flygtrafiktillstånd regelbundet undersöka vattenkvaliteten inom flygplatsområdet. Den senaste undersökningen visade på förhöjda nivåer av högflourerade ämnen, så kallade PFAS, som bland annat finns i impregnerade textilier, rengöringsmedel och brandsläckningsskum.

– Proverna visade på förhöjda nivåer av PFAS och vi beslutade därför att göra en utökad provtagning i vattenbrunnarna närmast utanför flygplatsområdet. Just nu analyseras provresultaten, säger Gunnar Jonasson.

Han berättar att föroreningarna troligtvis kommer från brandsläckningsskum.

– Släckningsskum med PFAS användes från 1980-talet och fram till 2003 i Visby. Swedavia förbjöd användningen helt 2008 och 2011 förbjöds det enligt lag, så Swedavia var tidigt ute.

Samtliga fastighetsägare som fått sina vattenbrunnar provtagna under hösten har informerats per brev, enligt Gunnar Jonasson. Något resultat av analyserna har däremot inte kommunicerats än.

– Vi kommer att ha ett möte med länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet på tisdagen för att diskutera hur vi går vidare. Vid behov kommer kompletterande prover att tas och fastighetsägare att kontaktas i samråd med länsstyrelsen.

Gunnar Jonasson vill inte säga mer om provresultatet innan mötet med länsstyrelsen och ber att få återkomma när det finns något konkret att berätta.

Enligt Livsmedelsverket innebär förhöjda PFAS-nivåer hos människor ingen akut hälsorisk. Studier med försöksdjur har visat att höga halter kan ge leverskador och påverka fettmetabolismen, immunförsvaret och reproduktionsförmågan. En annan studie påvisar ett möjligt samband med tarmsjukdomen ulcerös kolit, sköldkörtelsjukdom samt njur- och testikelcancer, men det är fortfarande inte vetenskapligt säkerställt.

Följ Helagotland.se på Facebook för senaste nytt om Gotland – där kan du även kommentera och diskutera våra artiklar.

Högflourerade ämnen – PFAS

Högfluorerade ämnen, eller PFAS som de också kallas, kan finnas i impregnerade textilier, impregnerat papper, rengöringsmedel och brandsläckningsskum. Ämnena finns även i produkter som används i verkstads- och elektronikindustrin. De högfluorerade ämnena används eftersom de har förmåga att bilda släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. De används i låga halter i många produkter.

De högfluorerade ämnena är en grupp mycket stabila ämnen. En del bryts ned mycket långsamt eller inte alls i naturen, medan andra omvandlas till persistenta ämnen. Många av dem är bioackumulerande, dvs. de ansamlas i levande organismer. Eftersom högfluorerade ämnen är fett- och vattenavstötande lagras de inte i fettvävnad som andra bioackumulerande ämnen. De binder till proteiner och lagras i andra organ i kroppen, till exempel i levern och i blodet.

Studier med försöksdjur har visat att höga halter kan ge leverskador och påverka fettmetabolismen, immunförsvaret och reproduktionsförmågan. Studier av stora befolkningsgrupper i USA, Taiwan och Kina med exponering för framförallt PFOS och PFOA via förorenade miljöer har antytt liknande, men svaga, samband. Det är fortfarande oklart om de högfluorerade ämnena verkligen orsakat de observerade effekterna hos människa.

Källa: Kemikalieinspektionen

Så jobbar vi med nyheter
Mona Staflin