Budget 2018: "Måste erbjuda marknadsmässiga löner"

Den politiska majoriteten presenterade på tisdagen sitt budgetförslag och i samband med det presenterade de borgerliga partierna sitt alternativ. "Det blir inga ytterligare besparingar på nämnderna", säger Björn Jansson.

16 maj 2017 17:49

Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet har presenterat ett budgetförslag som ska ge ett positivt resultat för 2018 på 61 miljoner kronor.

– Vi gör en extra satsning på löner, med ytterligare 29 miljoner till totalt 100 miljoner kronor för löneökningar, för att kunna erbjuda mer marknadsmässiga löner, säger Björn Jansson (S).

Syftet är att kunna följa den nationella löneutvecklingen samt ha utrymme för särskilda lönesatsningar, kompetensutveckling och rekrytering.

– Vi lägger 2,5 procent i generell löneökning, resterande 22 miljoner ska användas till att jobba med jämställdhet och särskilda satsningar för att bli en mer attraktiv arbetsgivare, säger Isabel Enström (Mp).

Enligt förslaget får sjukvården 43,2 miljoner 2018 och 77 miljoner investeras i lasarettet över en treårsperiod för bland annat ny akutmottagning, ombyggnad av operations- och röntgenmottagning.

– Situationen är inte bra på akutmottagningen ur integritetsperspektiv och arbetsmiljön är inte heller bra, säger Isabel Enström.

Socialtjänsten tillförs 42,7 miljoner för ett ökat behov hos barn och unga samt äldre.

Skolan får 13 miljoner, främst för att antalet barn i skolan ökar men även till den nya förskolan på A7.

– Det är roligt att se att det inte bara är ett ökat antal äldre utan även ett ökat antal barn, säger Isabel Enström.

Nämnderna gjorde ett mycket stort underskott förra året och prognosen för 2017 efter första delårsrapporten visar på ett underskott på 47 miljoner.

– Vi har slått fast att det inte blir några ytterligare besparingar på nämnderna än de som redan finns på 170 miljoner på tre år, säger Björn Jansson.

När det gäller investeringsbudgeten så ligger den på drygt 930 miljoner för 2018 och 2019. Av dessa går cirka 275 miljoner till vatten och avlopp, bland annat bräckvattenverket i Kvarnåkershamn och redan påbörjade projekt främst på södra Gotland.

– Vi försöker hålla igen och banta, men inom VA gör vi inga strykningar. Det är viktigt dels att klara vattenförsörjningen, men också att kunna bygga mer på landsbygden, säger Björn Jansson.

Oppositionen – centerpartiet, moderaterna och liberalerna – presenterade på tisdagen sitt förslag till budget som ska generera ett positivt resultat på 94,9 miljoner kronor för 2018.

Båda sidor är överens om några saker, bland annat investeringsbudgeten och att ge regionstyrelsen i uppdrag att jobba hårdare för att nå målet årets tillväxtkommun. Alla ser VA-utbyggnaden som mycket viktig att fullfölja.

– Det som skiljer oss ganska mycket är hur vi ser långsiktigt. Det är viktigt att nämnderna klarar det resultatmål som fullmäktige satt upp och vi ser redan på årets första delårsrapport att det inte ser bra ut, säger Eva Nypelius (C).

C, M och L vill satsa ännu mer på lönerna, totalt 115 miljoner vilket motsvarar 3,7 procent i löneökning.

– Vi måste vara konkurrenskraftiga gentemot övriga landet. Förra året fick som exempel lärarna en generell löneökning i landet på 2,5 procent, medan vi hade en ökning på 1,5 procent. Fortsätter vi så här så leder det till en katastrof, säger Eva Nypelius.

Sorgebarnet sjukvården är ett fortsatt problem.

– Vi ser på innevarande år och känner stor oro för hälso- och sjukvården. Vi tror det behövs andra lösningar inom den nära vården, exempelvis vårdcentralerna, men också att hitta en annan styrning och ledning för sjukvården, säger Eva Nypelius.

Oppositionen håller fast vid det tidigare förslaget att en särskild styrelse ska tillsättas för att leda sjukhuset. De vill också inrätta ett HR-råd under regionstyrelsen för att arbeta med personalfrågor.

Björn Jansson ser trots utmaningarna positivt på framtiden.

– Ekonomin har vänt. För min del känns det ganska bra att kunna leverera den här budgeten, men utmaningar finns fortsatt framöver, säger han.

*Texten har korrigerats 217-05-16 18:45

Så jobbar vi med nyheter
Mona Staflin