Centralisering av vård oroar läkare

Förslaget att centralisera högspecialiserad sjukvård till ett fåtal sjukhus kan leda till försämrad akutvård på Gotland. Det befarar läkarföreningens ordförande Regina Göbel.

3 juni 2018 14:30

Det har gått tre år sedan Måns Rosén presenterade utredningen ”Träning ger färdighet”, där slutsatsen är att centraliserad vård skulle höja kvaliteten och bli mer jämlik – och dessutom rädda 500 liv varje år.

Nu väntar läkarna på att riksdagen ska ta de första besluten mot en centralisering, och i takt med det växer kritiken. Tillsammans med företrädare för läkare i sju regioner varnar Gotlands läkarföreningsordförande, överläkaren Regina Göbel, för följderna.

- Man kan inte genomföra en så stor förändring utan att ta hänsyn till hur akutsjukvården påverkas, säger hon.

Gotland har redan i dag ett utbyggt samarbete med landstinget i Stockholm. Många gotlänningar reser till Stockholm för vård som inte går att få här på ön.

- Jag ifrågasätter inte samarbetet som vi har med Stockholm. Men flyttas mer vård så riskerar vi att utarma akutsjukvården på Gotland. Akutsjukvården behöver ha en bred kompetens för att fungera, och risken är stor att en centralisering leder till fler dödsfall, inte färre, befarar Regina Göbel.

Förslaget att centralisera högspecialiserad sjukvård gäller i första hand kirurgiska ingrepp. Svensk kirurgisk förening har varnat för att en centralisering raserar en väl fungerande sjukvård, och har krävt att en genomgripande utredning av akutsjukvårdens behov görs innan nuvarande organisation rivs upp.

Även Region Gotlands hälso- och sjukvårdsnämnd har haft invändningar mot utredningens förslag. I ett remissyttrande från 2016 påpekade regionen att hög kvalitet kan uppnås på andra sätt än med geografisk samordning. Vidare hävdades att en koncentration av vård till ett fåtal orter skulle innebära ett hinder för vissa patienter att efterfråga vård. Nämnden ansåg även att en utredning av följderna för akutsjukvården behövs.

Efter det har Region Gotland tagit ett steg i motsatt riktning när man i mars beslutade att operationer av hjärtats kranskärl (ballongsprängningar) som i dag utförs på fastlandet i framtiden ska utföras på Visby lasarett.

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maecker delar läkarnas oro:

– Man måste ta hänsyn till akutuppdraget. På Gotland har vi ett bredare uppdrag än på andra orter.

Han är även orolig för de ekonomiska följderna. De fåtal sjukhus som får specialistuppdrag av Socialstyrelsen får något Stefaan De Maecker liknar vid en monopolställning.

– De kommer naturligtvis att se till att få kostnadstäckning för sin verksamhet.

Parallellt med förslagen om att koncentrera högspecialiserad vård pågår en utredning om att stärka primärvården. I går presenterade den nationella samordnaren Anna Nergårdh ett delbetänkande med en rad förslag.

- Att stärka primärvården har vi pratat om i flera år. Det är bra att det kommer förslag, säger Regina Göbel.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa