Dåliga ansökningar förlänger kötiden för bygglov

Regionens bygglovsenhet får in många inkompletta ansökningar, vilket förlänger handläggningstiden för alla sökande. "Vissa verkar tro att vi jäklas med dem", säger Karl-Allan Nordblom (MP).

16 maj 2018 17:18

Det råder stort missnöje bland gotlänningarna när det gäller Region Gotlands långa handläggningstider för bygglov. I Sveriges kommuner och landstings, SKL, servicemätning som publicerades för någon vecka sedan fick Gotland näst sämst index av samtliga Sveriges kommuner när det gäller just bygglovshanteringen.

Regionen har varit självkritiska till de långa handläggningstiderna, men byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) menar även att de sökande kan göra mer för att korta kötiden.

– Vi kan konstatera att de inkompletta ansökningarna inte har minskat de senaste åren. Folk verkar tro att bara man får in sin ansökan så han man en plats i kön, oavsett om det saknas handlingar eller inte. Men det här förlänger ju handläggningstiderna för samtliga sökande, säger han.

Våren 2017 införde regionen en e-tjänst som gjorde det möjligt att söka bygglov på nätet. Förhoppningen var då att de inkompletta handlingarna skulle minska, något som alltså inte blivit verklighet.

– E-tjänsten har sållat bort en del formaliafel, men de inkompletta handlingarna har ändå inte minskat, säger Gunnar Gustafsson, sakkunnig i bygglovsfrågor på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Karl-Allan Nordblom menar att handläggningstiderna skulle kunna förkortas väsentligt om bara fler skickade in korrekta ansökningar.

– Vissa verkar tro att vi jäklas med dem när vi begär in kompletteringar, men det handlar ju helt enkelt om att handlingarna inte är kompletta.

Så jobbar vi med nyheter
Emil Lundberg