De jagar misstänkta brottslingar i cyber

Sexuellt ofredande över nätet blir allt vanligare på Gotland. För polisens IT-forensiker gäller det att ständigt hålla sig uppdaterade för att ha en chans att fånga förövarna.

10 maj 2019 06:30

Under 2018 ökade antalet anmälda fall av sexuellt ofredande gentemot minderåriga markant på Gotland. Från 12 anmälningar 2017 till 68 anmälningar förra året. Vice chefsåklagaren Susanne Wihlborg har haft flera av dessa ärenden på sitt bord, och hon bekräftar den senaste tidens ökning. Framför allt har det sexuella ofredandet över nätet och sociala medier blivit vanligare. Dessvärre är det enligt Susanne Wihlborg fortfarande många som inte anmäler.

– Om det är någonstans det finns ett enormt mörkertal så är det i de ärendena. Varenda flicka får ju dickpics och snuskiga förslag men vi har inte alls anmälningar i liknande grad. Det är ett vanligt brott men sker det mellan ungdomar är det inte vanligt att anmäla. Det är så skamfyllt att låta sig hamna i det, säger hon.

Hur det sexuella ofredandet mot minderåriga tar sig i uttryck över nätet skiljer sig från fall till fall. Dock finns det vissa likheter. Susanne Wihlborg berättar att oavsett om det är en äldre förövare eller en jämngammal så handlar det oftast om att man vill att den utsatte ska visa sitt kön.

Under de senaste tre åren är det främst flickor under 15 år som har drabbats på Gotland. Den yngsta var en femårig flicka som misstänks ha ofredats av en nittonåring. Susanne Wihlborg framhäver att även pojkar blir utsatta, men att mörkertalet när det kommer till dem förmodligen är större.

Några som spelar en viktig roll i ärendena kring sexuellt ofredande över nätet är polisens IT-forensiker. De har i uppdrag att hitta bevis, vilket inte alltid är helt lätt med tanke på hastigheten som den tekniska utvecklingen har.

– Vi får hålla oss ständigt uppdaterade för apparna kan ändras från en vecka till en annan. Samt att det kommer och går vilka plattformar de använder. Nu är det mycket snapchat, säger Emanuel Malmqvist som är IT-forensiker vid polisen på Gotland.

Att snapchat har blivit den vanligaste plattformen beror enligt honom på dess popularitet bland användare, samt att inget sparas utan bara syns under en kort period. Dock betyder inte det att det är omöjligt för IT-forensikerna att hitta bevis.

– Det är aldrig helt kört utan det går alltid att hitta något, säger Emanuel Malmqvist.

Samtidigt uppmanar han utsatta att själva spara bilder eller konversationer på mobilen. Eftersom det underlättar polisens arbete vid en anmälan.

Så jobbar vi med nyheter
Emelie Stenqvist