De Maecker: "Vårdbudgeten antogs i enighet"

När Alliansen tar över i hälso- och sjukvårdsnämnden är det med en rödgrön budget. Denna godkändes på onsdagen – helt utan votering.

21 november 2018 17:09

GT skrev i veckan om regionfullmäktiges beslut att vården måste hålla budget – och alltså spara omkring 35 miljoner kronor på sex veckor. Förslag på drastiska nedskärningar för att lyckas med detta saknades och fortsätter, som väntat, att saknas även efter hälso- och sjukvårdsnämndens möte på onsdagen.

Sådana kunde exempelvis presenteras under genomgången av månadsrapporten, som visar ett resultat på minus 30,5 miljoner hittills i år.

– Men rapporten ledde inte till några nya förslag, säger nämndordförande Stefaan de Maecker (MP).

LÄS MER: Politikerna duckar för beslut om sämre vård

Han presenterade även vårdbudgeten för 2019 i går, vilket blir Stefaan de Maeckers sista budget innan han lämnar över nämndklubban till Alliansen.

Med tanke på de hårda orden i fullmäktige hade en budgetdebatt i nämnden inte varit oväntad i går, men denna uteblev.

– Vi har inte haft en enda omröstning kring budget vad jag minns och även den här togs helt i enighet, säger Stefaan de Maecker.

Andra vice ordförande Inger Harlevi intygar enigheten:

– Vi har varit överens om budgeten. Vi kommer dock med ett tilläggsyrkande om att personalkostnaden, och särskild kostnaden för hyrd personal, ska tydliggöras, säger hon.

Alliansen, som tar över styret i hälso- och sjukvårdsnämnden i december, får inledningsvis jobba med denna rödgröna budget.

Den utlovade "omstarten" för vården ser alltså ut att få komma längre fram.

– Budgeten börjar gälla från årsskiftet. Visst kan Alliansen göra justeringar längre fram, men det är svårare när pengarna redan har börjat ticka, säger Stefaan de Maecker.

Så jobbar vi med nyheter
Simon Bendelin