De ser möjligheterna på landsbygden

Intresset för inspirationsdagen 92 möjligheter var rekordstort. Nu ska idéerna bli verklighet.

17 januari 2017 14:59

Med temat "genomförande" arrangerades under tisdagen för andra gången inspirationsdagen 92 möjligheter med landsbygdsutvecklare och eldsjälar från hela Gotland på plats på Wisby Strand.

– Under det här året har vi jobbat aktivt och pratat om de idéer som kom fram i fjol. Det vi konstaterat är att det har varit ett högt genomförande och fokus i år ligger just på hur man gör för att gå från idé till verkstad, säger Oskar Lindehed, på Swedbank som är en av arrangörerna bakom dagen.

På plats var även Josefina Syssner, forskare och kulturgeograf från Linköpings universitet som inledde med dagens första föreläsning om visioner och hur man kan fokusera på mål som inte handlar om befolkningstillväxt. Trots att många kommuner fortsätter att minska har de en vision om tillväxt. Föreläsningen hade rubriken "Plan B – Hur kan den se ut?". Om plan A är att befolkningen ska växa så handlar plan B om att hitta ett sätt att hantera befolkningsminskningen.

– Att med en långvarig befolkningsminskning sätta befolkningsökning som mål är ett resursslöseri. Det gäller att sätta en vision som är rimlig utifrån de förutsättningar man har, säger Josefina Syssner.

Som exempel tog hon upp regioner som istället för att se problem med glesbygdsvården istället har specialiserat sig på vården i glesbygden.

– Kanske är det just det som man tidigare har sett som en resursbrist som egentligen är ens resurs, säger Josefina Syssner.

Hon menar även att det är viktigt att sätta fingret på problemet.

– Om jag går till doktorn är det bra om läkaren är möjlighetsfokuserad men jag vill ha en ordentlig problemanalys. På samma sätt tycker jag att man ska fundera när det gäller samhällsutveckling.

På plats var även Kristina Olsson ordförande i Gotländska utvecklingsbolag i samverkan (GUBIS) och Virudden utveckling.

– Jag tycker att det är jätteintressant, som kommun i helhet är det så visionen på Gotland sett ut. Jag tycker att det känns befriande att allt vi gör inte behöver handla om att vi ska bli fler.

Hon får medhåll av Karin Erixon från utvecklingsbolaget Kvarnen i Ar AB.

– Det finns enormt många andra möjligheter, säger hon.

Till konferensen, som i år arrangerades för andra året i rad, hade cirka 400 personer anmält sig vilket är 100 fler än i fjol. På plats fanns dokumenterade representanter från 47 av Gotlands 92 socknar.

– Det handlar om att få ny kunskap och få inspiration från andra eldsjälar och entreprenörer på ön. Det är även viktigt med nätverkande och att man kan känna att man inte är ensam, säger Oskar Lindehed.

Datum för nästa års konferens är redan spikat.

– Vi har tagit oss friheten att boka in den 16 januari 2018, säger Roger Hammarström, projektledare på Tillväxt Gotland.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa