I lördags publicerade Gotlands Allehanda en krönika författad av Gotlands tingsrätts lagman Mikael Mellqvist. I sin krönika tar Mellqvist upp frågan om böneutrop i Sverige. "Vi ska inte importera böneutrop", lyder rubriken.

Mikael Mellqvist menar att Sverige under mer än ett decennium sekulariserat och religionens makt minskat. Detta har skett utan förtryck av troende och utan att förbjuda människors religionsutövning. Men nu, menar Mikael Mellqvist, finns det krafter som vill föra oss några hundra år tillbaka i tiden.

"Religionsförtryck är som bekant en realitet i många delar av världen. Där bestämmer andra vad du ska tro på. Där bestämmer andra hur den rätta läran ska tolkas och tillämpas. Det har inget med äkta gudstro att göra. Din relation till gud ska du själv bestämma över – inte andra åt dig"

Mikael Mellqvist som själv är ateist, men gärna går i kyrkan, avslutar sin krönika med att skriva att han inte vill att vi importera sådana förslavande företeelser.

"Skränande högtalare uppsatta i höga torn som förkunnar förslavande religiösa budskap över nejden ska vi till exempel inte behöva plågas av i en fri demokrati som hyllar religionsfrihet."

Krönikan har efter publicering inte helt oväntat givit upphov till en livlig debatt på sociala medier. En av dem som är inte håller med Mikael Mellqvist är Johan Malmros (C) som kandiderar till en plats i regionfullmäktige i årets val.

– Jag tycker att det här är en ickefråga. Ingen har ju bett om att få ha böneutrop på Gotland och mig veterligen är det bara en moské i Sverige som fått tillstånd till böneutrop en gång i veckan.

Johan Malmros menar att oron för böneutrop i Sverige är överdriven och säger att han själv aldrig hört böneutrop någonstans i landet.

– Jag tycker att det är ett fabricerat hot och jag har ställt en motfråga: Om man tycker att böneutrop ska förbjudas, ska vi då också förbjuda klockringning? Jag tycker att vi i ett land med religionsfrihet måste kunna acceptera att religioner syns och finns. Vi måste förstå och acceptera att klockorna ringer och acceptera att det kan förekomma böneutrop en dag i veckan.

Borde Mikael Mellqvist inte ha skrivit krönikan?

– Jo, det är jättebra att han lyfter vad han tycker, men jag tycker att det är en ickdebatt. Vi har inte något problem med böneutrop i Sverige.

Lena Celion (M), med en plats i regionfullmäktige, är av en helt annan åsikt.

– Jag bedömer att vi har ett problem och håller helt med Mikael Mellqvist om att vi inte ska importera böneutrop. Många kommuner har uppe frågan och vi behöver se lite framåt och inte bara till Gotland. Vi har religionsfrihet i Sverige och då tycker inte jag att bön ska proklameras offentligt. Jag har följt den här frågan och vet att det till exempel finns modern teknik, en app som gör att du kan lyssna på böneutropet i mobilen.

Mikael Mellqvist själv säger att han inte följt debatten på nätet.

– Nej, jag är helt rudis på sociala medier. Men det är bra att vi tycker olika, att folk har olika uppfattning. Det blir mer spännande att leva då.

Vad fick dig att skriva krönikan?

– Det var stundens ingivelse. Det känns som om vi håller på att rasera något efter hundra år och backar tillbaka i tiden.

Det finns de som tycker att böneutrop är en ickefråga. Vad säger du om det?

– Ja, det är väl inte världens viktigaste fråga det kan jag väl hålla med om. Det finns viktigare frågor i samhället, men det känns inte bra och någonstans är det väl en fråga om så många har diskuterat den.

Ska vi förbjuda klockringning också?

– Javisst, det kan man väl tänka sig. Det behöver man inte göra någon skillnad på, men klockringning är lite mer diskret på något sätt. Vi har ju också kommersiella budskap som basuneras ut, men i de fallen är det inte livsåskådning och tro som berörs. Sen vill jag säga att jag inte har skrivit att vi ska förbjuda böneutrop. Det vore bara bra om vi slapp. Det är samma sak med slöjförbud. Det är svårt att förbjuda hur någon klär sig. När det gäller lagförbud tror jag att det stupar.