Läget har under flera veckor varit ansträngt vid Visby lasarett. Sjukvårdsledningen beslutade vid två tillfällen att gå upp i stabsläge – men nu har läget återgått till det normala. Under onsdagseftermiddagen stängdes de extra vårdplatserna ner.

– Detta gjordes under onsdagen och under torsdagen har läget varit helt okej. Just i dag känner jag "Yes!" och är tacksam för att läget är som det är nu. Men jag kan inte säga att vi löst det, säger Ann-Charlotte Lorehn, resursområdeschef vid öppen- och slutenvården inom Region Gotland, och syftar på att man inte vet hur vårdläget utvecklas framöver.

Pernilla Olsson, enhetschef för akutmottagningen vid Visby lasarett, säger att hennes personal varit väldigt trötta.

– Jag hoppas att det lugnar ner sig nu och att läget blir bättre på akuten också. Under torsdagen ser läget också lungare ut, säger Pernilla Olsson.

Ann-Charlotte Lorehn säger att det är flera faktorer som påverkat att läget har varit ansträngt på Visby lasarett. Två saker som påverkat är att färdigbehandlade patienter inte kommit vidare till korttidsboenden samt att patienter och personal blivit sjuka i influensa.

– Nu har det varit många saker som samtidigt påverkade oss. Alla har jobbat intensivt för att läget ska förbättras, säger hon.

Hon är tydlig med att det här inte enbart påverkat Visby lasarett.

– Jag tycker det här har påverkat hela sjukvården på något sätt, säger Ann-Charlotte Lorehn.