"Det ska finnas en långsiktighet"

Som en del i granskningen inför valet i höst har Helagotland.se ställt förstanamnen för alla åtta fullmäktigepartier mot väggen. Alla får samma frågor, och vi redovisar deras svar. Här möter vi Vänsterpartiets Saga Carlgren.

13 juni 2018 08:00

Vilken är den viktigaste frågan för Gotland i valet?

– En av de viktigaste frågorna är tyvärr en som vi inte riktigt själva har makten över. Det är hur vi ska finansiera sjukvården i Sverige framåt. Vi driver hårt att staten måste ta ett mycket större ansvar. Gotland är ganska kraftigt underrepresenterade i det system vi har i dag. En extern firma som tittat på det kom fram till att det kunde handla om ungefär 200 till 300 miljoner kronor som Gotland är underkompenserade i när det gäller kompenseringssystemet i sjukvården. Andra frågan är att vi inte kan fortsätta flytta pengar från skolan till sjukvården, för då kommer vi inte att ha en skola som klarar målet att alla barn ska ha en trygg och bra skolgång och lyckas i skolan.

Hur ska regionens ekonomi bli bättre?

– Det var ju det jag svarade på i första frågan men sedan tror jag att de olika blocken har olika syn på hur stort problem det här med sjukvårdens ekonomi och Region Gotlands ekonomi är. Det är ett problem om vi måste fortsätta att flytta så mycket pengar till sjukvården. Men om staten skulle gå in och ta ett större ansvar då ser inte jag att vi har ett så stort problem med ekonomin i Region Gotland.

Hur ska vi få ungdomarna att vilja stanna kvar på Gotland?

– Det är jätteviktigt att etablera universitetet som en fast del av Gotland och att ungdomarna ser studier på Campus Gotland som en självklar väg som de kan välja. Därför tror jag att det är bra med ett tätare samarbete med Uppsala universitet och att vi ska arbeta tillsammans för att göra universitetet till gotlänningarnas universitet. Och så bostäder, det måste byggas fler bostäder som man har råd att bo i.

Har Gotland plats för fler asylsökande?

– Absolut, vi tar nästan inte emot några asylsökande alls nu. Vi har visat att vi har ganska goda förutsättningar att jobba med asylsökande. Det finns ett stort engagemang, en kompetent utbildningsorganisation som klarar det. För att vi ska få en inflyttning så behöver vi ha ett asylmottagande på Gotland, det tror jag skapar goda förutsättningar för att man stannar kvar.

Hur ska det vara för att integrationen ska fungera på Gotland?

– En av de viktigaste sakerna är att vi kan se till att man har en vettig bostad. Jag tror att det är viktigt att det finns bra Svenska för Invandrare (sfi), yrkesutbildningar och bra system för att validera och dra nytta av de kunskaper man faktiskt har med sig hemifrån.

Hur ska livet på landet bli bättre?

– Jag tror att en av de viktigaste sakerna är att det finns en långsiktighet i den kommunala servicen. Det är viktigt att man vet, när man flyttar till en socken, att det kommer att finnas förskola och skola och att man inte behöver gå med en ständig oro för nedläggning. Det ska finnas en långsiktighet. Man kan behöva hitta nya lösningar där en del service kan skötas digitalt eller vara ambulerande, det kan vara så att servicen kommer ut istället för att medborgarna ska behöva komma in till stan. Vi tror också att biblioteken har en viktig roll. De kan utvecklas som mötesplatser och där kan det även finnas annan samhällsservice. Vi måste bygga bostäder på landsbygden och bygga ut kollektivtrafiken så att man kan bo utan att ha bil.

Vad tycker du om upprustningen av försvaret?

– Om Sverige ska ha ett försvar så är det rimligt att det finns närvaro på Gotland. Men som man har diskuterat försvaret nu uppfattar jag att man trissar upp det hela, jag är orolig för att det är en signalpolitik mot Ryssland som jag inte tror är bra. Jag tror att det kan riskera att sätta Gotland i blickfånget på ett sätt som inte är bra för gotlänningarna utan snarare kan öka otryggheten här.

Varför ska man rösta på dig?

– För att jag är övertygad om att vi kan förändra samhället till det bättre. Jag tror på politiken och är övertygad om att vi kan skapa ett samhälle där vi tar hand om varandra snarare än konkurrerar med varandra och där det är självklart att min och min familjs trygghet är helt beroende av andras trygghet.

Saga Carlgren

Ålder: 33 år

Yrke: Sömmerska och butiksarbetare.

Familj: Gift och har en dotter som är fem år och jag har en stor, härlig och stökig släkt.

Hjärtefråga: En handlar om asylpolitiken. Jag tycker det är helt orimligt att vi för en politik som utgår från att Sverige är en egen ö som inte har något med världen att göra. Det tror jag är ohållbart. Vi måste ta emot människor som flyr.

Favoritfilm: Amelie från Montmartre annars är det Game of Thrones.

Favoritmat: Hemlagat, som jag inte behöver laga själv.

Det här visste vi inte om dig: Jag är fascinerad av kompost. Det är något med livets gång; att gräs blir jord.

Hur länge har du varit politiskt aktiv: Sedan efter valet 2010 då SD kom in i riksdagen. Då kunde jag inte sitta och knyta näven längre.

Så jobbar vi med nyheter
Anna Ekeroth

Ämnen du kan följa