DG har fått tillstånd att utföra sjuktransporter

Destination Gotland har ansökt om, och beviljats, tillstånd att utföra sjuktransporter med sina fartyg. "Vi är beredda att upplåta den tjänsten åt regionen om de behöver den", säger Christer Bruzelius.

23 april 2020 09:44

Det var under näringslivsorganisationernas återkommande möte om coronasituationen på torsdagsmorgonen som Destination Gotlands vd Christer Bruzelius berättade att bolaget gjort en ansökan hos Transportstyrelsen att få utföra sjuktransporter med sina fartyg.

– Det innebär att vi kan köra avlysta turer med relativt få passagerare. Det kan exempelvis bli aktuellt om man ur avlastningssynpunkt behöver flytta sjuka människor från Gotland till andra sjukhus på fastlandet. Om vi till exempel får ett kraftigt utbrott här av folk som behöver ligga på sjukhus så skulle vi kunna göra en avlyst tur och flytta folk i ambulanser eller bilar, där man då sitter på bildäck under överfarten, berättade Christer Bruzelius under den livesända intervjun.

Destination Gotland har även fått sin ansökan beviljad av Transportstyrelsen. 

– Vi är beredda att upplåta den här tjänsten åt Region Gotland om de bedömer att de behöver ta den i anspråk. I och med att vi fått ansökan beviljad så finns det inga trösklar som vi behöver ta oss över, utan vi kan med väldigt kort varsel utföra detta.

Så jobbar vi med nyheter
Emil Lundberg