DG: Vi klarar att göra fartygen fossilfria

Destination Gotlands färjor är användbara även om Trafikverket skärper kraven för att göra gotlandstafiken fossilfri nästa avtalsperiod, menar bolaget.

13 april 2019 11:51

Som GA berättade i går förbereder Trafikverket upphandlingen av nästa avtalsperiod. Med hjälp av konsulter kartlägger man bland annat om trafiken kan bli fossilfri från 2027.

Destination Gotland har under en längre tid arbetat med målet att sänka koldioxidutsläppen med en procent per år. Det sker förutom val av bränsle även bland annat med eco-driving, som innebär att färjorna sänker hastigheten på grundare vatten och ökar på djupare vatten. De nya anslutningarna med el till färjorna i Visby hamn bidrar också till minskade utsläpp.

Med nya ”Visborg” tas ett stort steg mot klimatneutral färjetrafik. Men ”Visborg”, och kommande ”Thjelvar”, drivs med flytande fossilgas, LNG. För en fossilfri trafik måste alternativ fram.

Destination Gotland har planer på att blanda LNG med biogas. Upp till fem procent biogas kan tillföras, utan att den är flytande.

- Det är den metod vi tittar mest på. Men det går att köra motorerna enbart på biogas, om den är flytande (LBG), säger Destination Gotlands vd Christer Bruzelius.

LBG (flytande biogas) är inte enda fossilfria alternativet för de nya färjorna. Eftersom motorerna klarar både gas och diesel, kan ”Visborg” och ”Thjelvar” även drivas med fossilfri HVO som ersätter diesel.

- Vi har kollat med Wärtsilä, som tillverkat motorerna till ”Visby” och ”Gotland”. Även våra SF 1500-färjor går att köra på HVO, säger Christer Bruzelius.

Rederiernas organisation Svensk Sjöfart har i sin egen utredning om vägen mot fossilfri fartygstrafik listat en rad hinder. Det råder brist på fossilfria drivmedel och hållbara energikällor, tekniklösningar saknas, mer forskning behövs och regelverket måste bli tydligare.

Det finns dock flera exempel på omställningar. Som GA nämnde i går har ”Tycho Brahe” som trafikerar Helsingborg-Helsingör ställts om till batteridrift. 2017 bytte Trafikverket ut diesel mot HVO på fyra vägfärjor.

Förra året genomfördes den första bunkringen av flytande biogas LBG i Sverige. Det skedde när tankfartyget ”Fure Vinga” bunkrade 40 kubikmeter LBG i Göteborg inför dopet i juni. Samtidigt konstaterades att LBG var dubbelt så dyrt som LNG.

Nästa avtalsperiod för gotlandstrafiken inleds 2027. Trafikverket räknar med att ha underlaget till upphandlingen klart senast 2022.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa