Dramatisk ökning av indragen sjukpenning

Sjukskrivna gotlänningar får sin sjukpenning indragen betydligt oftare än genomsnittet i landet. Nej till sjukpenning har dessutom ökat rejält under de senaste tre åren.

30 maj 2018 09:05

Det framgår av en utredning som Inspektionen för socialförsäkringen gjort. Syftet är att ta reda på hur många, och vilka, som fått sin sjukpenning indragen samt om det förändrats över tid. Resultatet visar att antalet fall av indragen sjukpenning ökat radikalt. I hela landet är det 5,8 procent som mist sin sjukpenning efter 180 dagar.

För Gotlands del är siffrorna betydligt högre och har dessutom ökat rejält de senaste tre åren.

2014 fick 1,2 procent av gotlänningarna sin sjukpenning indragen och 2017 hade siffran ökat till 18 procent.

– Där snackar vi skillnad, säger Martin Söder, utredare på Inspektionen för socialförsäkringen.

Han berättar att det var 433 sjukskrivna gotlänningar som granskades 2017. Av dessa drog Försäkringskassan in pengarna för 78 personer.

Lagstiftningen för rätten till stöd vid sjukdom har inte ändrats.

– Syftet med utredningen är att se om handläggningen av sjukpenning på Försäkringskassan är rättssäkert och då är det viktigt att indragningarna ligger på en relativt jämn nivå och att det inte finns påtagliga skillnader, säger Martin Söder.

Siffrorna skiljer sig kraftigt mellan de olika länen. Norrbottens län ligger högst med 23 procent och därefter Jämtlands län. De är de enda som visar högre siffror än Gotland. Lägst andel fanns bland personer bosatta i Östergötlands län där 5,2 procent fått sin sjukpenning indragen.

Varför det skiljer så mycket kan han inte svara på.

– Vi resonerar om olika förklaringar.

Socialminister Annika Strandhäll (S) kommenterar så här till TT:

– Det är väldigt oroande. Det är ju oskäliga skillnader som vi ser mellan länen när det gäller sjukskrivning och det är självklart inte bra.

Om man tittar på vilka olika kategorier av sjukskrivna som blir av med sin sjukpenning är skillnaderna också stora. Lågutbildade har drabbats hårdare än dem med högre utbildning. Är du en utrikesfödd man mellan 60 och 64 år utan högre utbildning och med sjukdom i rörelseorganen är risken störst att Försäkringskassan drar in din sjukpenning.

De 78 personer som betraktade sig som sjuka på Gotland under 2017 och nekades sjukpenning, fick endera gå tillbaka till jobbet eller söka ekonomiskt stöd hos socialförvaltningen.

– Ansökan om försörjningsstöd har inte ökat, inte vad jag vet i alla fall, säger Håkan Ericsson, ordförande i socialnämnden på Gotland.

asa.sveds@gotlandstidningar.se

0739252606

Dessa grupper hade större risk att bli av med sjukpenningen:

*Män

* Människor med lägre utbildning

*Utlandsfödda personer fick sjukpenningen indragen

* Människor med sjukdomar i rörelseorganen

Så jobbar vi med nyheter
Åsa Sveds