Ensamstående kvinnor är ekonomiskt utsatta

Ensamstående föräldrar är en utsatt grupp som generellt sett har låga inkomster, och det kan vara svårt att få hjälp. "Många förlitar sig på vänner och familj", säger Tove Samzelius på Rädda barnen.

14 augusti 2017 09:50

Ungefär var femte mamma i Sverige är ensamstående, enligt statistik från Statistiska centralbyrån. De är en grupp som oftare än andra har ekonomiska problem. Var sjätte ensamstående kvinna har enligt statistiken från SCB haft ekonomiska problem, vilket innebär att de hamnat efter med hyra, räntor, amorteringar eller olika typer av hushållsräkningar. För sammanboende är den siffran bara tre procent.

Tove Samzelius är tematisk rådgivare på Rädda barnen. Hon menar att den ekonomiska utsattheten i Sverige ökar.

– Den ekonomiska utsattheten har ökat markant sedan 90-talet, säger hon.

Bland ensamstående föräldrar är det en grupp som har det extra svårt.

– Om man tittar på ekonomisk utsatthet är det framförallt ensamstående kvinnor och deras barn som har det svårt, säger Tove Samzelius.

Det är många faktorer som kan spela in i den ekonomiska utsattheten. Bland annat arbetssituationen.

– Det kan handla om att man är arbetslös, men det kan också vara att man till exempel är timanställd. Om man dessutom har barn är det svårare att hantera en sådan typ av arbetssituation.

Tove Samzelius menar att det är svårt för den här gruppen att få hjälp. För att få hjälp av socialen måste man vara "helt utblottad". För den som ändå har problem finns det inte mycket hjälp att tillgå utöver bidrag. Istället för att ta hjälp av myndigheter och organisationer söker de flesta hjälp på annat håll.

– Många förlitar sig mycket på vänner och familj, säger Tove Samzelius.

Fakta

4,8 procent av de gotländska hushållen utgörs av ensamstående föräldrar, vilket blir cirka 1300 av de 26 615 hushållen på ön.

På Gotland tjänar hushåll med ensamstående mammor i åldern 18-29 år i snitt 204 200 kronor om året. Det är mindre än hälften av den samlade inkomsten av sammanboende hushåll i samma åldersgrupp (420 500).

Källa: SCB

Så jobbar vi med nyheter
Nils Stahle