Ett steg framåt för Romapaketet

Nya bostäder på Ekgatan, i Klostergården och ett renoverat badhus. Det så kallade Romapaketet är ett steg närmare att förverkligas.

13 februari 2020 18:50

Under torsdagskvällen träffades Regionstyrelsens arbetsutskott och det så kallade Romapaketet var på bordet. 

– Vi går ut och gör en markanvisning. Det handlar om Ekgatan där 40 bostäder planeras och Klostergården, där ytterligare bostäder planeras. Regionen åtar sig att hyra tillbaka tio procent av bostäderna, säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande. 

I mitten av juni fanns fyra intressenter för Romabadet, det tidigare äldreboendet Klostergården samt byggrätter på mark utmed Ekgatan. De fyra intressenterna var Hemsehem AB, Hallgrenbolagen/Daniel Hallgren, Wisab Bygg AB samt Riksbyggen.

Nu får de fram till 29 maj att komma in med anbud. Den som tar sig an alla tre delar kommer att ligga bättre till än intressenter som bara vill åt någon av delarna i paketet.

– Romabadet ska ha en bassäng för sim och rehab, ett enklare bad. Det ska inte bli någon tävlingsbassäng eller liknande, säger Eva Nypelius. 

Frågan om Romapaketet har särskild vikt för det centerledda styret. Att anbudsförfarandet drar igång innebär att det hela är ett steg närmare att bli verklighet.

– Det känns positivt, säger Eva Nypelius.

Romabadet stängdes i december 2015 och på våren 2016 beslutade tekniska nämnden att det inte skulle öppnas mer. Badhuset var omkring 45 år när det stängdes. I samband med stängningen hölls stormöte och en namninsamling med drygt 4 000 underskrifter lades fram. De krävde att badet skulle räddas undan nedläggning.

Så jobbar vi med nyheter
Linus Ehn