Expert om giftet: "Tänk efter före"

Det omdiskuterade musgiftet som ska ha förgiftat flera gotländska katter får köpas av privatpersoner – något som kräver stor försiktighet, uppmanar den skadedjursexpert som GT talat med.

26 mars 2018 08:15

I förra veckan kunde GT berätta om Distriktsveterinärerna Gotlands oro efter att sju katter under vintern förgiftats, varav en av dem dog av musgift. På vissa håll i övriga landet har problemen varit större och blivit mer uppmärksammade.

LÄS MER: Sju katter förgiftade

Larmen har kommit från veterinärer och djurägare under de senaste tre-fyra åren sedan medlet började användas mot möss. I januari i fjol skrev Jönköpings-Posten att ”en ny typ av råttgift som säljs i handeln är livsfarligt för husdjur”.

Men det handlar inte om något gift mot råttor. Som GT skrev i måndags är preparatet med den verksamma substansen alfakloralos, ett gift mot möss som säljs i handeln under produktnamn som Black Pearl, Reddex och Muridax, bland andra.

Råttgift, däremot, har sedan några år tagits bort i handeln och får i dag endast hanteras av yrkesverksamma skadedjursbekämpare.

– Anledningen var att ämnena i råttgiftet har kunnat spåras även i rovdjur och betesdjur, som vilt, och därför inte var bra för naturen. Och även om yrkesverksamma får använda råttgift så ska det vara som en sista utväg när ett angrepp redan är konstaterat, säger Mikael Östh, gruppchef för skadedjur på Anticimex kontor för Kalmar och Gotland.

Innan det togs bort i handeln och för privatpersoner, användes olika slags råttgift även mot möss. Men de nu så omdiskuterade medlen med alfakloralos är inte effektivt mot råttor och får endast användas för att bekämpa möss.

– På möss är det väldigt effektivt – musen ska dö på max 15 minuter. Dels är det små djur, dels är de inte så smarta, säger Mikael Östh och förklarar att råttor har ett helt annat beteende:

– Råttorna skickar fram den svagaste individen, den som är lägst i rang. Om den dör eller reagerar negativt på maten så äter de andra inte. Eftersom musgiftet är väldigt snabbverkande så fungerar det mycket dåligt mot råttor.

Musgiftet är inte heller något ”nytt” preparat utan användes förr inom veterinärmedicinen för att söva andra, lite större djur. Hos musen sjunker kroppstemperaturen så att de snabbt bli medvetslösa och sedan somnar in. Men hos en katt eller hund som fått i sig musgiftet, kan en till synes allvarlig och mycket dramatisk reaktion gå över – om rätt åtgärder sätts in.

– Tyvärr har jag hört om djurägare som åkt in med sitt djur och där veterinären sett avlivning som enda alternativet. Där har man inte fått vetskap om förgiftningen eller vilken typ av ämnen som djuret kan ha fått i sig förrän efteråt.

– Därför är det återigen så viktigt att vi känner till dessa ämnen och hur en förgiftning kan se ut, säger Mikael Östh.

Han understryker samtidigt att man inte behöver anlita en skadedjursbekämpare – om man vet vad man har att göra med.

– Det finns utbildningar som lär ut vilket ansvar man har i form av märkning och skyltning, till exempel. Det är också superviktigt att ha koll på det gift man lagt ut, vart det tar vägen och att man tar bort döda möss så att de inte ligger kvar och blir uppätna av andra djur.

Det borde till syvende og sidst vara självklart att veta vad man köper för slags gift och vilken verkan det kan få, säger Mikael Östh.

– Tänk efter före och läs vad som står på förpackningen. Det gäller alla slags gift och bekämpningsmedel som myrdosor eller växtskyddsmedel.

Risker för andra

Sedan 2013 finns medel med ämnet alfakloralos godkända av Kemikalie­inspek­tionen för bekämpning av möss inomhus. Medlen får användas både av professionella användare och av allmänheten. Trots att medlen är godkända för bekämpning av möss kan de, som alla andra medel mot råttor och möss, innebära risker för andra djur än de man vill bekämpa.

De rått- och musgift som tidigare fanns för privatpersoner att köpa har omklassats i omgångar och sedan drygt ett halvår tillbaka är så kallade antikoagulerande preparat förbjudna i handeln.

Källa: Kemi.se (Kemikalieinspektionen)

Så jobbar vi med nyheter