EXTRA: Åke Svensson: "Nu är det tack och hej"

Jan Björinge hävdar att beskedet om hans avsked kom som en blixt från klarblå himmel – nu ger regionstyrelsens ordförande, Åke Svensson (S), svar på tal.

26 november 2014 06:30

Under sin presskonferens igår återkom Jan Björinge hela tiden till att han inte hade fått några indikationer från Åke Svensson om att något var fel, eller att det fanns ett missnöje med hans insats. Åke Svensson ser det annorlunda:

– Jag vet inte hur jag ska tolka det. Det måste vara en förnekelseprocess, säger han om att Jan Björinge säger sig ha blivit chockad över beskedet om att han fick sparken som regiondirektör.

– I det här fallet så har ju jag regelbundet gett feedback. Det handlar både om det som är positivt och det som är negativt. Bland annat har jag pratat om hur ledningen ser ut för regionkontoret. Per Lindskog har fått sköta mycket mer av det löpande än vad som ligger i hans tjänst, fortsätter Åke Svensson.

Han menar att Jan Björinge har lagt för mycket tid på saker som ligger utanför det egentliga uppdraget.

– Det egna kontoret är prio ett. Det är där jobbet sker, säger Åke Svensson.

Han syftar på något som även Jan Björinge var inne på – att det ska finnas en konflikt mellan ledningskontoret och förvaltningsledningen. Jan Björinge menade att det kommit kritik från ledningskontoret mot att han lade för mycket av sina resurser på koncernledningen, alltså förvaltningsledningen och ledningen för de regionala bolagen, och för lite tid och energi på ledningskontoret, som är direkt underställt regionstyrelsen.

Åke Svensson menar att den kampen alltid har funnits, men att den har varit produktiv. Under Björinges ledning tycker han att han i alldeles för stor utsträckning har fått gå in i det dagliga arbetet i ledningskontoret, något som en politiker inte ska ägna sig åt.

– Om man som regiondirektör delegerar utan att följa upp och ge instruktioner får det effekter på de beslut som ska tas politiskt och ut i förvaltningarna. Gärna visioner, mål och ideer, men det finns en vardag där det praktiska arbetet måste priotiteras, säger Åke Svensson.

Han säger också att det är beklagligt att Jan Björinge upplever det som att kommunikationen varit dålig.

– Vi har inte kommunicerat tillräckligt, vem det beror på det är nog inte helt lätt att utreda. Jag har utgått från att en så erfaren ledare ska jag inte behöva tala om för vad som ingår i hans uppgifter. Om Jan Björinge upplever bristande kommunikation så har ju han också en möjlighet att ta kontakt med mig, säger han.

Kommer du att ha någon fortsatt kontakt med Jan Björinge i den här frågan?

– Nu är det tack och hej.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa