Färre är arbetslösa på Gotland

Fler och fler får jobb på Gotland. Både unga och vuxna sysselsätts i högre grad än förra året och arbetslösheten är bland de lägsta i landet.

14 maj 2019 18:05

Enligt arbetsförmedlingens månadsrapport har antalet personer som är arbetslösa på Gotland minskat sedan april förra året. 599 personer uppgavs förra året varit utan arbete i minst 12 månader, vilket i år gått ner till 505 personer, en minskning som motsvarar 0,1 procentenheter. Även andelen arbetslösa unga har minskat på Gotland och ligger nu på 8,7 procent, jämfört med 9,4 procent i fjol. Under det gångna året har så lite som noll personer varslats om uppsägning och arbetslösheten på Gotland är bland de lägsta i hela landet. Den totala arbetslösheten på Gotland uppmäts till 5,8 procent, vilket är 0,4 procentenheter lägre än rikssnittet. Under året har 230 personer sysselsatts och 805 personer har deltagit i program med aktivitetsstöd.

Så jobbar vi med nyheter
Alexander Hannervall