Färre söker till Campus Gotland

Med sommaren på ingång väntar många spänt på att det första intagningsbeskedet ska komma den 11 juli. För Campus Gotlands del, blev årets sökande skara en minskning från föregående år.

6 maj 2019 10:49

Inför kommande hösttermin har antalet sökande studenter till Campus Gotland minskat med 10,1 procent jämfört med föregående år. Samma trend går även att se runt hela Uppsala Universitet som totalt minskade med 5,4 procent. Någonting Petra Lindberg, kommunikatör på Campus Gotland, tror beror på minskande årskullar.

– I mätningar brukar man följa ålderspannet 19 till 24 år. Mycket pekar därmed på att det kommer fortsätta minska. Just nu är vi är inne i en period där de som når högskoleåldern tillhör en lite mindre barnakull än tidigare. En annan faktor är konjunkturen. Finns det mycket jobb brukar det i regel minska i antalet ansökningar också, säger hon.

Inför vårterminen 2019 ändrades även reglerna för antal sökningar man som aspirerande student får anmäla sig till, från 20 till 12 alternativ. Även det ser Petra Lindberg som en möjlig anledning. Men trots en minskning finns inga tvivel om att Campus Gotland kommer nå sitt mål med 1 500 helårsstuderande år 2021.

– Bortsett från i år har vi haft en stadig ökning av studenter de senaste terminerna. Mycket på grund av vår utökning av program som till exempel socionomprogrammet som var nytt inför hösten 2018. Vi har också ökat antalet internationella med vidareutbildningar och grundutbildningar på engelska, säger Petra Lindberg.

Så mycket minskade de största programmen Några av de populäraste kurserna

Sjuksköterskeprogrammet – HT18 410 HT19 325 = -85

Socionomprogrammet – HT18 707 HT19 481 = -226

Arkeologiprogrammet – HT18 165 HT19 160 = -5

Speldesign och Grafik – HT18 465 HT19 418 = -47

Speldesign och Programering – HT18 381 HT19 266 = -115

Förskoleprogrammet – HT18 192 HT19 119 = -73

Företagsekonomi – HT18 786 HT19 500 = -286

Ledarskap och coachning, 5 HP – HT18 2373 HT19 2065 = -308

Nätbaserad juridisk översiktskurs, 15 hp – HT18 2360 HT19 1742 = -618

Projektledning, 5 hp – HT18 1812 HT19 1566 = -246

Så jobbar vi med nyheter
Filip Magnusson