Fastlänningar ska inte resa hit

Nu råds fastlänningar och andra som planerat att resa till Gotland att stanna hemma. Regionens vårdresurser räcker inte till för fler än de folkbokförda.

26 mars 2020 17:01

Personer som har planerat att resa till Gotland den närmaste tiden bör tänka efter noga om resan verkligen är nödvändig. Det var Folkhälsomyndighetens budskap förra veckan och nu tar även Region Gotland ställning i frågan:

– Kapaciteten hos vården på Gotland är anpassad efter oss som bor här året runt. I ett sådant läge som nu blir det extra utmanande att hantera en ökad inströmning av medborgare, säger Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör.  

Myndighetsrådet i förra veckan märktes av hos Destination Gotland som såg att bokningarna av färjeresor minskade. Påsken har växt fram som en stor reshelg och i fjol var flera färjor fullbokade.

– Vi har många deltidsgotlänningar som vi normalt sett tycker är fantastiskt kul att de kommer hit och som vi verkligen är beroende av, men just nu är vi i ett läge där vi ber er ta ett eget ansvar och stanna i era hemregioner. Vi kommer ha problem framöver när det kommer till kapaciteten inom vården, säger Marie Loob.

Folkhälsomyndigheten har uppmanat till försiktighet inför resor till alla Sveriges semesterorter.

– Vi har alla ett ansvar för att minska risken för smittspridning, för att skydda de sköra grupperna och för att avlasta hälso- och sjukvården. Man ska komma ihåg att sjukvården i glesbygdsområden inte är dimensionerad för ett stort antal svårt sjuka människor, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Så jobbar vi med nyheter
Linus Ehn