Fick stroke på färjan - ambulanshelikoptern avblåstes

När en kvinna fick en stroke på färjan tillkallades ingen ambulanshelikopter, trots läkarens order. Allvarlig kritik i rapport: "Djupt oroligt för vår säkerhet".

22 juni 2015 14:59

I en avvikelserapport som Helagotland.se fått tillgång till beskrivs händelsen som inträffade i slutet av förra veckan. En 80-årig kvinna fick en misstänkt stroke under en färjeresa mellan Nynäshamn och Visby. Kvinnan ska till och från ha varit näst intill okontaktbar. En läkare, en narkossjuksköterska samt en sjuksköterska som fanns ombord tillkallades, och läkaren bedömde att kvinnan behövde snabb vård och ansåg därför att en ambulanshelikopter behövde tillkallas. Besättningspersonal tar då kontakt med bryggan.

"Befälhavaren frågar om läkaren bedömer det nödvändigt att tillkalla ambulanshelikopter och jag svarar ja då de misstänker en stroke (viktigt att få vård inom två timmar)", står det i avvikelserapporten.

Befälhavaren beslutar sig efter ytterligare påtryckningar från läkaren att kontakta Sweden Rescue som styr dirigeringen av ambulanshelikoptrarna. De ber i sin tur att få kontakt med läkaren, och tillsammans beslutar de att kvinnan ska medfölja i helikoptern som de sänder.

"Vi blir efter en stund meddelade från bryggan att befälhavaren avblåst helikopter då man bedömer att vi är nära Visby och i stället ska ta ambulanstransport".

När färjan anländer till Visby finns dock ingen ambulans på plats då den fått vända och åka på ett prio ett-larm.

I avvikelserapporten riktar rapportören skarp kritik mot rutinerna på färjan samt hur händelsen hanterades.

"Det skapar en otrygghet i vår säkerhetsorganisation när befälhavare misstror och inte agerar alternativt ber om mer information om det var det som saknades. (...) Att man väljer att misstro läkarbedömning gör mig djupt orolig för vår säkerhet både som passagerare och besättning, att inte välja att rådgöra med läkare utan negligera det de meddelar."

Christer Bruzelius, vd för Destination Gotland, säger att man i det här fallet följt de rutiner som finns.

– Det som hände är mycket riktigt att man fick ett larm på bryggan om en misstänkt stroke. Man kontaktade då Sweden Rescue, och när man pratade med helikoptern gjordes bedömningen att de skulle anlända i princip samtidigt som fartyget skulle anlända till Visby. Då beslutade man att inte skicka ut någon helikopter, säger han och fortsätter:

– Samtidigt kontaktades ambulans, och läkaren var även med och pratade med ambulansen. När vi kom till Visby hade dock ambulansen valt att prioritera något annat som hade företräde.

Hur ser du på att befälhavaren avblåste helikoptern?

– I slutänden är det helikopterförarna som tar beslutet tillsammans med läkare och befälhavare. När de konstaterade att de skulle anlända samtidigt så valde de att inte skicka ut en helikopter.

Så jobbar vi med nyheter