19 november rapporterade Helagotland.se för första gången om den misstänkta förskingringen inom Moderaterna på Gotland. Polisen har inlett en förundersökning om grov förskingring och åklagaren har delgivit en person att denne är misstänkt för brottet. Gotlandsmoderaternas ordförande Jesper Skalberg Karlsson har tidigare berättat att det är "mycket stora belopp" som misstänks ha förskringrats från Moderaterna på ön.

Det är inte känt vilken summa som har förskingrats.

– Det är en summa som förändras varje dag och det är ingenting som jag vill gå ut med i nuläget. Det handlar om stora belopp, säger Jesper Skalberg Karlsson.

Moderaterna har nu upptäckt att dokument varit helt påhittade, vilket P4 Gotland var först med att rapportera om.

– Förskingringen handlar inte bara om pengar som går ut från våra konton. Det finns också dokument som har förfalskats och då har våra revisorer inte kunnat upptäcka de här felen. Det är bland annat papper från banken som har fel belopp, det har vi upptäckt när vi jämfört våra papper med de papper som banken har. Det här är gjort med avsikt att förskringa pengar, menar Jesper Skalberg Karlsson.

Han säger att partiet ännu inte hunnit gå igenom alla transaktioner och ärenden som den misstänkte varit inblandad i.

– Vi kommer gå tillbaka till den dagen då personen blev engagerad hos oss. Det rör sig om flera år bakåt i tiden, säger Jesper Skalberg Karlsson.