Flygande start ger hopp om rekordmärkning på Sudret

Den 25 april drog vårens ringmärkning igång vid Hoburgen. Och mätningarna ser i vår ut att ha goda chanser att komma upp i rekordsiffror.

30 april 2019 16:45

Den förra mätningen av fåglar, som skedde i höstas, var en av de sämsta mätningarna för flera arter, då man fångade in ovanligt få individer. Och man har därför varit väldigt intresserade av hur fjolårets intensiva torka påverkat häckningsresultatet. Detta till trots ser det ut som att vårens mätningar kommer slå rekord. Under de fem första dagarna har nästan 1 200 fåglar ringmärkts, vilket går att jämföra med att 1 953 fåglar märktes under hela perioden våren 2018. Det berättar Sundregruppen, som sköter ringmärkningen vid Sundre fågelstation, i ett pressmeddelande. De fåglar som hittills kommit till ön är bland annat kungsfågel, rödhake, lövsångare, ärtsångare och flugsnappare. Och under valborgsmässoafton fick man till stationen även in en härfågel, vilket är andra gången i stationens historia.

Anledningarna till att man samlar in och ringmärker flyttfåglar på det här sättet är flera. Dels är det för att få mer kunskap om fåglarnas flyttningsvanor men dels även för att göra en miljöövervakning och följa utvecklingen hos fågelarterna från år till år. En teori är att fåglarnas flyttid påverkas av klimatförändingarna, och därför kommer man tidigarelägga starten på vårens märkning med en vecka till nästa år. Annars infaller märkningen alltid samma period och avslutas för vårens räkning den 8 juni.

Så jobbar vi med nyheter
David Skoog