Flygförbud: Inga drönare över Almedalsveckan

Under Almedalsveckan gäller ett flygförbud för privatflygare och drönare, från Visby och söderut. "Det är första gången vi har ett så här omfattande förbud", säger flygledare på Visby flygplats.

4 juli 2016 19:30

Polisen har begärt flygförbud över Visby under Almedalsveckan, från 3 till 10 juli. Restriktionsområdet börjar strax söder om gräsfältet vid Visby flygplats och sträcker sig söderut över hela Visby till Tofta kyrka och Mästerby kyrka.

– Det är första gången vi har ett så här omfattande förbud. Tidigare har stoppet endast gällt drönare över Almedalen och det är även det primära målet i år – men polisen ville utöka förbudet nu då det är ett stort antal personer att skydda på liten yta. Och det gick transportstyrelsen med på. Dock fick vi gehör för att förbudet undantar flygplatsen och norrut, så att privatflygare kan starta och landa utan restriktioner, säger flygledare Lars Österholm, LFV.

Orsakerna till förbudet gäller den personliga integriteten, den allmänna hotbilden, risk för personskador och skador av egendom och att ljudet kan störa talare och publik.

Förbudet omfattar drönare, skärmflyg och modellflyg i restriktionsområdet – och det väntar omfattande konsekvenser om någon bryter mot förbudet.

– Under normala omständigheter kan flygtrafikledningen bevilja tillstånd för att flyga drönare över Visby, under tider då det inte förkommer någon reguljär trafik i området. Den här veckan är årets i särklass mest trafikintensiva för flygledarna i Visby-tornet så några tillstånd att flyga med drönare skulle ändå inte ha beviljats, säger Lars Österholm.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa