För lång väntan på ambulans

Ambulanssjukvården på Gotland klarar inte uppsatta mål. 53 gånger under januari tog det mer än 30 minuter för ambulanserna att nå fram vid de mest akuta larmen.

11 februari 2019 08:40

Region Gotland har som mål att 95 procent av alla prio 1-larm (akut livshotande tillstånd eller olyckor) ska nås inom 30 minuter. Under januari hade Gotland 259 sådana larm. 53 gånger tog det mer än 30 minuter för ambulansen att komma fram. Resultatet (79,5 procent) är långt ifrån uppsatt mål. Sjukvårdens beställarchef Rolf Forsman är inte nöjd, och Cecilia Gustafsson vid Falck Ambulans tror att misstag som SOS Alarm gör när ambulanser larmas ut bidrar till att responstiden ökar.

Socialstyrelsens senaste jämförelse av sjukvården i landet visar att Gotland och Jämtland 2017 hade längst tid från larm till dess ambulansen är framme vid prio 1-larm. För Gotland var mediantiden strax under 17 minuter.

Regionens egen statistik avslöjar stora skillnader på ön. I Visby och på mellersta Gotland var mediantiden nio minuter förra året, på Fårö och Storsudret var den 33 minuter.

– På södra och norra Gotland har tiderna blivit sämre, samtidigt som antalet larm ökat, säger Rolf Forsman.

Nuvarande avtal med Falck Ambulans gäller till och med mars 2021. En diskussion förs inom sjukvårdsförvaltningen om man inom befintligt avtal kan förbättra ambulanssjukvården.

– Det behövs fler timmar med bemannade ambulanser om vi ska få bättre resultat, och för det krävs mer pengar, säger Rolf Forsman och påpekar att sjukvården nyligen redovisade ett underskott på 38 miljoner kronor.

I sin rapport poängterar Socialstyrelsen hur viktig en snabb insats är. Den tekniska utvecklingen inom ambulanssjukvården gör det möjligt att ge avancerad sjukvård direkt i ambulansen. Tiden det tar för ambulansen att komma fram till en skadad person är ofta avgörande för vårdens resultat.

Så jobbar vi med nyheter
Per Leino