Förslag: Gotland kan få ännu en räddningshelikopter

Om ungefär en vecka lämnas Visbys flygbas obemannad under en längre tid. Någonting som tidigare har varit möjligt men som på senare tid har väckt en problematik i och med Gotlands ökade behov av en räddningshelikopter.

3 januari 2019 19:05

I efterskalvet från sommarens många bränder fick Sjöfartverket i uppdrag från regeringen att utreda om myndighetens räddningshelikoptrar skulle kunna användas i framtida släckningsarbeten. Men för att kunna axla ansvarsområdet föreslår nu Sjöfartsverket att utöka med tre till fyra nya räddningshelikoptrar samt etablera en ny flygbas i norrlands inland. Förslaget beräknas kosta 450 till 600 miljoner kronor. Exakt var resterande helikoptrar utöver flygbasen i norrland ska placeras är ännu oklart.

Gotland skulle gynnas av en utökning eftersom flygbasen i Visby är obemannad under stora delar av vinterhalvåret.

– Varje år har vi en vinterflygningskampanj där besättning från flygbaserna i Umeå och Stockholms skickas till en provisorisk flygbas i Kiruna för att öva på bland annat fjällflygning. Och för att kapaciteten ska räcka till har vi behövt prioritera ner flygbasen i Visby, säger Mattias Hyllert, chef för sjö- och flygräddning på Sjöfartsverket.

Prioriteringen som Sjöfartsverket har gjort baseras främst på antal larm som inkommit. Där räknas Gotland in bland de flygbaser med minst sannolikhet för olycksfall där en räddningshelikopter behövs. En bild som dock har förändrats under den senaste tiden.

– I och med försvarets stora etablering på Gotland under de senaste åren har behovet växt även under vintertid. Men som läget är nu lämnas Visby obemannat nästa vecka när vi påbörjar vinterkampanjen.

Mattias Hyllert menar att systemet behöver utvecklas för att ge utrymme för underhåll och ett förbättrat räddningsarbete.

– Räddningshelikoptrarna används just nu för flera syften i till exempel sjöräddning och flygräddning. Men om vi ska kunna undsätta även för släckningsarbeten behöver vi utöka flottan. Men framför allt skulle det vara ett framsteg i brandbekämpning och i sjö- och flygräddning. Vid större olyckor skulle vi även få en ökad kapacitet att hjälpa polisen vid till exempel personsökningsinsatser.

– Som vi har nu finns sju helikoptrar på fem baser vilket är ett väldigt ansträngt system där även fler helikoptrar krävs för att kunna utöva underhållningsarbeten och samtidigt kunna stå i beredskap.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa