På måndag, 15 oktober, kommer regionfullmäktige att hålla ett sammanträde. Där kommer man bland annat att besluta om vilka personer som kommer att sitta i regionstyrelsen, vilka som ska bli regionråd och vilka som ska sitta i regionfullmäktiges presidie. Under fredagen beslutade valberedningen vilka de personer föreslås att vara. Centerpartiet har tidigare berättat att Eva Nypelius föreslås bli den som leder regionstyrelsen i form av ordförande.

Moderaterna kommer på sitt förmöte precis innan måndagens fullmäktige bestämma vilka personer som de föreslår ska sitta i regionstyrelsen – de är det enda parti som ännu inte föreslagit några kandidater till valberedningen.

Här är alla som föreslås bli ordinarie ledamöter i regionstyrelsen:

Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande, Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), två vakanta från (M), Johan Thomasson (L), Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Aino Friberg Hansson (S), Håkan Ericsson (S), Tommy Gardell (S), Saga Carlgren (V), Isabel Enström (MP), Lars Engelbrektsson (SD).

Föreslagna regionråd: Eva Nypelius (C), 100 procent, Stefan Nypelius (C), 100 procent, Eva Ahlin (C), 40 procent, Fredrik Gradelius (C), 60 procent, Vakant (M), 50 procent, Vakant (M), 50 procent.

Föreslagna oppositionsråd: Meit Fohlin (S), 75 procent, Filip Reinhag (S), 50 procent, Saga Carlgren (V), 25 procent.

Föreslagna till regionfullmäktiges presidium: Vakant (M), ordförande, Björn Dahlström (C), förste vice ordförande, Jonathan Carlsson (S), andre vice ordförande.