Försvarets våta filt breder ut sig

Stora delar av norra Visby, samt från Kneippbyn till södra Tofta. Nya försvarstillstånd gör marken obyggbar för många fastighetsägare. Och det helt utan kompensation.

7 februari 2019 10:25

”Vill de bygga får de prata med försvaret”. Den rubriken stod att läsa i GT sommaren 2017 – och den har inte blivit mindre sann sedan dess.

Den kan dessutom sägas gälla för ännu fler gotlänningar nu. Då, 2017, handlade det om det nya miljötillståndet och nya bullerzoner för Visby flygplats. Oklarheter rådde då kring hur mycket Försvarsmaktens riksintresse för flygplatsen faktiskt begränsar nybyggnation i norra Visby.

En hel del visar det sig, nu när saker och ting börjat klarna.

– Ja, det verkar som att det blir de väldigt stora inskränkningar som vi hade befarat. Därför har vi skrinlagt både byggplaner i närheten av flygplatsen och tankar kring nya detaljplaner för bebyggelse på Bergbetningen, berättar Region Gotlands biträdande stadsarkitekt Gunnar Gustafsson.

Nu finns även ett nytt miljötillstånd gällande Tofta skjutfält och bullerzoner där.

Där gör försvarets riksintresse att ännu mer mark blir obyggbar – det rör sig om ett område från Kneippbynrondellen i norr ända till södra Tofta.

– Var gränsen går i öster är svårare att svara på, vi saknar tydliga kartor på det, men det rör sig om en bra bit inåt land österut också, säger Gunnar Gustafsson.

Regionen har bytt inställning nu och kommer att säga nej till bygglov inom detta område.

– Så länge det inte fanns ett nytt miljötillstånd gick vi på det gamla och sade ja utifrån det. Men nu finns det ett nytt tillstånd på plats som vi måste ta i beaktande, även om vi inte håller med om det.

Den som vill ha ett bygglov i området får alltså ett nej som utgångspunkt och får då överväga att överklaga – vilket i praktiken blir ett överklagande av försvarets tillstånd och därför inte regionens problem på samma sätt.

Att få rätt när motståndaren är Försvarsmaktens starka riksintresse lär dock inte bli lätt.

Och någon kompensation lär inte utgå heller.

– Fastighetsägarna i området får inskränkningar i hur de kan använda sin mark. Och mig veterligen kompenseras de inte heller för det, ­säger Gunnar Gustafsson.

Regionen har uttryckt kritik kring hur mycket försvaret vill skjuta och bullra och även överklagat miljötillståndet.

Men enligt regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) är det inte samma sak som att politikerna blivit tagna på sängen av den här utvecklingen.

– Nej, det är klart att vi förstod att försvarets återkomst skulle få konsekvenser, säger hon.

Många kämpade för försvarets återetablering – finns det anledning att ångra den ivern?

– Absolut inte. Det här var viktigt, för Gotland ur arbetsmarknadssynpunkt och för Sverige med tanke på säkerhetspolitiken, svarar Eva Nypelius.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa