Försvarsmakten gör stora markaffärer på Gotland

Två hamnar och fyra fastigheter med gamla försvarsbyggnader ingår bland de affärer Fortifikationsverket gjort de senaste tre åren. För försvarets räkning har man köpt fastigheter i Visby och i elva socknar för drygt 40 miljoner kronor.

23 januari 2018 05:15

Under flera år var det vanligare att Fortifikationsverket sålde mark än att myndigheten stod som köpare. Bland annat såldes en stor del av Tingstäde träsk och mark kring Tingstäde fästning 2013 och 2014.

De senaste åren har det varit tvärtom.

– I och med återmilitariseringen har vi köpt mer mark på Gotland än vi gjort i andra delar av landet, bekräftar Johan Danielson som är pressekreterare vid Fortifikationsverket.

Den genomgång GA gjort av de senaste tre åren visar att Fortifikationsverket för Försvarsmaktens räkning gjort flera fastighetsaffärer i Visby, men även köpt mark i elva socknar. Två affärer har blivit särskilt uppmärksammade. Båda har gällt hamnar. 2016 köpte Fortifikationsverket Kappelshamns hamn av Region Gotland för 2,1 miljoner kronor. Nyligen blev en uppgörelse om Marinvarvet i Fårösund klar, en affär på 20 miljoner kronor som ännu ska godkännas av regeringen.

Köpen tog fart 2015, då Fortifikationsverket köpte tre fastigheter på Furillen av Gaitlunden AB. För tre miljoner kronor blev Fortifikationsverket ägare till 30 000 kvadratmeter som staten ägt tidigare.

2016 gjorde Fortifikationsverket fem köp. Det året fick 15 fastighetsägare med mark intill Tofta skjutfält erbjudande om att sälja. Det slutade med att Fortifikationsverket köpte fyra fastigheter för sammanlagt 4,95 miljoner kronor.

– När vi har behov av specifika objekt händer det att vi söker upp fastighetsägare. Är de intresserade görs en oberoende värdering, berättar Karl-Martin Svärd vid Fortifikationsverket som inte vill avslöja hur många som fått erbjudande men som tackat nej.

2016 köpte Fortifikationsverket även tillbaka en försvarsbyggnad på Sysneudd. För fastigheten, som ägdes av en privatperson, betalade staten 2,3 miljoner kronor.

Förra året gjordes tio affärer. Fyra av dem gällde mark vid Visby flygplats, i området där F 17 G är stationerat. Två fastigheter med 30 000 kvadratmeter mark som Region Gotland arrenderat ut i över 40 år köptes för 300 000 kronor.

Betydligt mer betalades för två intilliggande fastigheter som Fortifikationsverket köpte av privatpersoner. Båda är bebyggda småhusenheter med en sammanlagd yta på 3 700 kvadratmeter. Marken köptes för 3,45 miljoner kronor.

– Det är exempel på läglighetsaffärer. Det är bra med lite mer luft kring Försvarsmaktens verksamheter för att undvika störningar, säger Karl-Martin Svärd.

Under förra året återköpte Fortifikationsverket även mark som försvaret tidigare ägt i Endre. 2017 köpte Fortifikationsverket dessutom en lantbruksfastighet i Vänge för 1,6 miljoner kronor.

I och med militärens återkomst har behovet av lagerbyggnader ökat. Förra året köpte Fortifikationsverket en lagerbyggnad i Follingbo av Gotlands Turistbyrå AB för 2,35 miljoner kronor. Man köpte även en industrifastighet i Väskinde för 100 000 kronor.

Sammanlagt blir uppgår markaffärerna till 40 miljoner kronor, varav hamnen i Fårösund utgöra halva summan. För flera av köpen är syftet klart. Marken kring Tofta skjutfält köptes för att minska påverkan på kringboende. Tre av fastigheterna har byggnader som har rivits, eller kommer att rivas. För flera av de övriga affärerna är syftet mer oklart.

– En del ska användas för verksamhet som Försvarsmakten inte berättar offentligt om, säger Johan Danielson.

Enligt Karl-Martin Svärd kommer Fortifikationsverket att göra fler affärer under 2018.

Så jobbar vi med nyheter
Per Leino