Gammal soptipp sätter stopp för ny förskola

Guteskolan ville starta en ny förskola i norra Visby, men får nu nej av miljö- och byggnämnden. Orsaken: gamla miljösynder.

25 september 2019 20:50

Privatägda Guteskolan ansökte redan 2017 om att få öppna en ny förskola, bolagets tredje, i lokaler på Herkulesvägen 9 där också vårdcentralen Unicare än inrymd. I februari 2018 gav barn- och utbildningsnämnden positivt besked till Guteskolan om att starta förskolan. Men när frågan kom till bygglovsbordet satte miljö- och byggnämnden stopp, vilket beslutades vid onsdagens nämndsammanträde. Bakgrunden är de uppgifter som kommit fram på senare tid att marken vid Herkulesvägen visat sig innehålla höga halter av giftiga ämnen. Orsaken är att det för länge sedan legat en soptipp på platsen, och att där också funnits verkstadsindustri.

–  Därför sade vi nej. Marken är förorenad, och att öppna en förskola strider också mot detaljplanen, säger Ingemar Lundqvist (M), vice ordförande för miljö- och byggnämnden.

I detaljplanen är tomten på Herkulesvägen avsedd för industri.

– För industrimark tillåts marken vara lite mer förorenad. Det är skillnad om det är barn som ska kratta omkring på marken, som i fallet med en förskola, säger Ingemar Lundqvist.

I våras blev det känt att fastighetens ägare, Leif Petterssons bolag Visby Energi, stämt Region Gotland på miljonbelopp, då marken vid Herkulesvägen ingick i en bytesaffär om mark med regionen 2013. Problemet var att regionen "glömde" informera om att marken vid Herkulesvägen var förgiftad och kräver sanering för att kunna utveckla vissa verksamheter, till exempel en förskola. Detta är en tvist som ännu pågår. 

Så jobbar vi med nyheter