Geab: Risk för nya totalavbrott på Gotland

I december kommer nya arbeten att genomföras vid kontrollanläggningen i Ygne. "Vi kommer att bemanna upp driftscentralen", säger Johan Granath, marknadschef vid Geab.

14 november 2018 12:35

Många kanske trodde att totalavbrotten på Gotland var över – men så är inte fallet. Nu kommer ytterligare arbeten att göras vid kontrollanläggningen i Ygne.

"Gotlandslänkens kontrollanläggning har byggts om och nu är projektet i sin slutfas. Vid besiktningarna identifierades att ett antal systemuppdateringar och tester behöver utföras. Systemuppdateringarna har inte varit möjliga att genomföra i ett tidigare skede, utan är en del av leverantörens garantiåtagande efter de besiktningar som genomförts", skriver Geab i ett brev till sina företagskunder.

Arbetet är inplanerat till den 3-7 december och Geab skriver i sitt brev att det "behöver utföras innan utetemperaturen sjunker och elanvändningen på ön ökar ytterligare".

"Arbetet innebär bland annat att slutgiltiga systemprov kommer genomföras för att finjustera tekniken i den högteknologiska anläggningen. Under dessa dagar finns en förhöjd risk för elavbrott eftersom arbetet utförs med endast en Gotlandskabel i drift åt gången. Vi står väl rustade på reservkraft och bemanning för att snabbt kunna agera vid en eventuell driftstörning", skriver Geab vidare i brevet.

Johan Granath, marknadschef vid Geab, bekräftar även han att det kommer vara en förhöjd risk för totalvbrott.

– Ja, så är fallet. Men vi kommer att bemanna upp driftscentralen och även runt våra reservkraftverk. Vi är startklara från sekund ett om strömmen skulle gå ner, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
Simon Frid