Globalt blir lokalt på folkhögskolan

För tolfte året i rad arrangerades Internationella dagen. Klimatet var i fokus och flera föreläsare lyfte Gotlands roll i världen.

12 november 2019 16:09

På måndagen fylldes folkhögskolan i Hemse inte bara av de "vanliga" studenterna utan också av ett hundratal intresserade i alla åldrar när Internationella dagen arrangerades. Årets tema var Hopp om framtid i ett annat klimat. 

– Även för någon som inte är intresserad är miljö och klimat avgörande. Det kändes som ett självklart tema, sa eventets samordnare Åsa Akre under en av fikapauserna.

Det var hon som startade projektet år 2008 och mycket har hunnit hända sedan dess. I år var det sammanlagt fjorton organisationer som tillsammans med Gotlands folkhögskola stod bakom arrangemanget. Sedan ett år tillbaka har man även valt att lägga ena halvan av dagen i Klintehamn.

– Vi vill att folk ska kunna komma från flera håll så då har vi tänkt att vi kanske får flytta oss. Det känns roligt att det kan växa och det skulle vara jättekul om det sprider sig till flera ställen på Gotland. Att det kan ge ringar på vattnet, sa Åsa Akre.

Ringar på vattnet var också vad många av de olika föreläsarna ville skapa. En av de som var på plats under dagen var Rupali Deshmukh, senior koordinator i Indien för IVL Svenska miljöinstitutet. Hon berättade bland annat om olika projekt som genomförs för att ta vara på regnvatten och avloppsvatten, både i Indien och på Gotland.

– Gotland spelar en viktig roll internationellt. Testbädden i Storsudret är en del av kampen mot vattenbrist. För om vi inte gör något kommer nästa världskrig att handla om vattnet, sa hon.

Rupali Deshmukh framhävde också vikten av att komma ut och prata med människor på det sätt som Internationella dagen möjliggör.

– Man vill inte bara nå de på höga maktpositioner utan även lokalbefolkningen för det är oftast de som gör något. Det här är en bra plattform för att nå ut lokalt.

En annan som var nöjd över att få komma till Hemse var journalisten och fotografen Troy Enekvist. Han deltog med sin fotoutställning "Där jorden slukas". Den har tidigare visats upp på bland annat Fotografiska i Stockholm och illustrerar hur människor i Bangladesh drabbas av klimatförändringarna. 

– Jag vill visa vad som händer just nu. När man bara ser siffror tänker man ofta "jaha då vet jag det", men när du får se livsöden och hur människor påverkas så tänker du på ett annat sätt. Områden förändras och folk förlorar sina hem. De tvingas att flytta från landsbygden till huvudstaden, sa han.

Så jobbar vi med nyheter