GNV når nollresultat i delårsrapport

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade ett möte som visar på att de har kontroll över sin verksamhet.

16 september 2019 16:30

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden behandlade i dag delårsrapport 2 som visar på ett nollresultat. 

Ett underskott kvarstår på motsvarande 3,5 miljoner kronor, men det är pengar som inte kommer att drabba någon verksamhet enligt ordföranden. Här tar nämnden nämligen av de 12 miljoner som de har fått in i vinst och därmed så blir ingen verksamhet lidande. 

Några utmaningar när det gäller rekryteringen av lärare finns inte enligt ordförande. Här väljer man istället att förvalta den kunskapen som finns och vidareutbilda de som saknar full behörighet. Det handlar främst om personer som kommer direkt från branschen, men som är viktiga inom verksamheten. Det finns enligt ordföranden också ett stort intresse från lärare på fastlandet att arbeta på Gotland. 

Man summerade även årets feriearbete som under sommaren uppkom till att ge 190 ungdomar sommarjobb. Samtliga har haft feriearbete under en treveckorsperiod både i Region Gotlands egna verksamheter, hos företag och föreningar. Totalt var det 350 ungdomar som sökte feriejobben och av dessa erbjöds cirka 220 jobb. I år har ungdomarna födda 2003 och de som ansökt om förtur av särskilda skäl varit prioriterade för feriejobben. Majoriteten av feriejobben har utgjorts av fixartjänster som underhållsarbete, trädgårdsskötsel och liknande, men även platser inom äldreomsorg och butik med mera. 

Så jobbar vi med nyheter
Hanna Dockson