Goda nyheter för öns hästägare!

Distriktsveterinärerna på Gotland har länge sökt en ny lokal för att kunna bedriva en mer effektiv hästvård. Nu har ett muntligt avtal slutits om en ny lokal som även ska rymma en mottagning för hästar.

29 augusti 2017 07:32

Distriktsveterinärerna har vuxit ur sina lokaler i Roma och söker nya lösningar och alternativ för att kunna få plats. I de nya lokalerna ska även hästvård kunna bedrivas.

– Vår plan är att kunna erbjuda ännu bättre vård och att få en tilltalande arbetsmiljö, säger Ninna Sjöö, klinikchef på Distriktsveterinärerna i Roma.

Under en tid har Distriktsveterinärerna fört diskussioner med olika fastighetsägare och byggherrar om möjliga lokaler som Distriktsveterinärerna skulle kunna hyra. Även nybyggnation är ett alternativ. Två aktörer har varit med i slutskedet av processen. Nu har en muntlig överenskommelse slutits med en av aktörerna, men än har inga avtal skrivits under.

– Vi har en muntlig överenskommelse som är under förhandling, säger Ninna Sjöö.

I de nya lokalerna ska det finnas bättre möjligheter att bedriva en mer effektiv hästvård än vad Distriktsveterinärerna har på Gotland i dag. Men något djursjukhus kommer det inte att bli, dock kan det bli möjligt att i framtiden genomföra enklare stående operationer som inte kräver omkulläggning.

– Ibland ställs orimliga krav på att vi ska lösa allt, men det går ju inte. Beredskapen är vårt huvuduppdrag, att vi ska upprätthålla ett gott djurskydd året om, dygnet runt, säger Ninna Sjöö.

Den nya mottagningen för hästar kommer att underlätta vid hältutredningar.

– Vi kommer att kunna erbjuda regelrätta klinikbesiktningar som många försäkringsbolag kräver. Som det är nu kan man ibland inte göra longeringsprov på ett bra sätt då underlaget inte alltid är lämpligt, säger Ninna Sjöö.

När Distriktsveterinärerna kan flytta in i de nya lokalerna är ännu oklart.

– Inom två år så bör det ju ha skett något, säger Ninna Sjöö.

Nyligen har Distriktsveterinärerna på Gotland anställt en ny hästveterinär och köpt in en ny mobil röntgen som använts flitigt under sommaren.

– Denna satsning på hästvård ger ringar på vattnet, några av våra befintliga duktiga veterinärer önskar jobba mer hästinriktat, vilket stimulerar till teamarbete.

Med de nya lokalerna kan det i framtiden även bli möjligt att stalla upp hästar tillfälligt.

– Det man kan tänka sig är att det finns två boxar, vilket ger möjlighet till att bedriva viss övervakning, säger Ninna Sjöö.

Om Distriktsveterinärerna

Jordbruksverket har som myndighet ansvar för att det finns veterinärvård och Distriktsveterinärerna är den del av Jordbruksverket som utför de tjänster som efterfrågas.

Distriktsveterinärerna är en egen verksamhetsgren inom Jordbruksverket, och finns på 100 platser i Sverige.

Sammanlagt 500 veterinärer, djurskötare och djurvårdare arbetar vid mottagningarna.

Källa: Distriktsveterinarerna.se

Så jobbar vi med nyheter