Gotland bäst på medicinering av reumatiker

Biologiska läkemedel mot ledgångsreumatism ger betydligt bättre resultat för patienterna, enligt Reumatikerförbundet. Gotland toppar listan över de regioner och landsting som skriver ut medicinen till flest patienter.

19 november 2017 14:00

För en av de vanligaste reumatiska sjukdomarna, reumatoid artrit, eller ledgångsreumatism, har förskrivningen av biologiska läkemedel stadigt ökat de senaste åren. Men skillnaderna i landet är stora och Reumatikerförbundet hoppas att de landsting som har låg förskrivningsgrad ska komma ifatt i takt med billigare biologiska läkemedel i framtiden.

– Sedan de biologiska läkemedlens intåg i reumatikervården för snart 20 år sedan har möjligheterna till en effektivare och bättre behandling ökat. Patienter som svarat bra på behandlingen och som tidigare varit sängliggande har fått tillbaka sin rörelseförmåga. De kan gå tillbaka till arbetslivet efter att tidigare ha varit sjukskrivna. Tillgången till biologiska läkemedel ska inte bero på var du bor. Alla har rätt till samma vård och behandling, säger Lotta Håkansson, ordförande i Reumatikerförbundet, i ett pressmeddelande.

Gotland toppar, med stor marginal, listan över de landsting och regioner som förskriver mest biologiska läkemedel per 100 000 invånare.

Landstingen som förskriver mer än riksgenomsnittet 164,6 patienter per 100 000 invånare

Region Gotland 297,4

Region Örebro län 199,9

Landstinget i Kalmar län 195,4

Region Skåne 181,9

Region Norrbotten 178,8

Landstinget Sörmland 177,4

Region Västmanland 174,1

Landstinget Blekinge 168,9

Region Kronoberg 168,3

Landstinget Dalarna 166,2

Biologiska läkemedel

Biologiska läkemedel är för en del patienter med reumatoid artrit ett viktigt behandlingsalternativ. Dessa påverkar immunsystemet och ges inom reumatologisk specialistvård antingen av patienten själv som injektioner eller av vården som intravenösa dropp. För de allra flesta patienter gör behandlingen att prognosen förbättras påtagligt och att funktionsnedsättningen begränsas. Samtidigt är läkemedlen associerade med vissa biverkningar och biologiska läkemedel kostar cirka 70–150 000 kronor per patient och år.

Källa: Siffror i vården, SKL

Så jobbar vi med nyheter
Mona Staflin