Här är de förorenade områdena som kan saneras

Länsstyrelsen uppmärksammar ett antal bostadsområden som Region Gotland skulle kunna få bidrag för att sanera. Det enda är att regionen själv behöver ansöka om pengarna, men än så länge har inga förfrågningar gjorts.

21 december 2018 16:10

Visborg, Klintehamn och Östercentrum. Det är några av de platser som Länsstyrelsen menar att Region Gotland skulle kunna få bidrag för att avgifta. Sedan 2016 har nämligen alla regioner och kommuner kunnat ansöka om pengar för att sanera förorenade områden där man planerar att bygga bostäder.

– Bidraget infördes för att det ska verka till att det byggs bostäder. Det som också är positivt är att saneringen kommer till skott snabbare än vad den annars hade gjort just för att man får ytterligare resurser, säger Unni Karlsson som är samhällsplanerare på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Pengarna delas ut av Naturvårdsverket och det årliga beloppet som går att söka är 200 miljoner kronor. Enligt Unni Karlsson har sökintresset ökat med åren och inför 2019 tror Naturvårdsverket att det kommer bli en konkurrens om bidraget.

Region Gotland har däremot inte utnyttjat möjligheten ännu, och därför har Länsstyrelsen nu skickat ut information om vilka områden på ön som platsar in för att få stöd.

– Det är de områden där det finns planer som vi vet om. Det vi vet är att det finns en hel del gamla verksamheter som kan eller inte kan ha läckt ut något. Det är inte något som skiljer Gotland från andra ställen och antalet förorenade platser varierar beroende på var i landet vi är.

En av anledningarna som Unni Karlsson ser till att vissa kommuner och regioner inte har ansökt om bidraget är att processen tar tid.

– Vi behöver ha bra underlag först och det kan verka avskräckande för att ansöka, säger hon.

helagotland.se har under dagen sökt ansvariga på kommunen utan att lyckas.

Förorenade områden som är aktuella för byggande av bostäder

Bostadsprojekt/utvecklingsområde

Visby Järnvägen

Visby Ordboken

Visby Pipdånen Ö&B

Visborg

Utveckling av Östercentrum

Visby Klövern 11

Visby Kastanjen 9

Inre hamnen

Planprogram Klintehamn

Så jobbar vi med nyheter
Emelie Stenqvist